Hlavní obsah

postavení

Vyskytuje se v

obranný: obranné postaveníоборони́тельное положе́ние

služba: postavit koho mimo službuуво́лить кого со слу́жбы

fronta: postavit se do frontyвстать в о́чередь

odpor: postavit se na odporоказа́ть сопротивле́ние

postavit: postavit do řadyвы́строить в шере́нгу

postavit: postavit koho mimo zákonобъяви́ть вне зако́на

postavit: postavit koho mimo službuотстра́нить от слу́жбы

postavit se: postavit se do čelaстать во главе́ чего, возглави́ть что

postavit se: postavit se na odporоказа́ть сопротивле́ние

stan: postavit stanразби́ть пала́тку

vůdčí: upevnit vůdčí postaveníзакрепи́ть руководя́щую роль

hlava: postavit si hlavuзаарта́читься, заупря́миться

hotový: postavit koho před hotovou věcпоста́вить кого пе́ред соверши́вшимся фа́ктом

postavit: postavit koho před hotovou věcпоста́вить кого пе́ред фа́ктом

postavit se: postavit se na zadní/si hlavu(в)стать на дыбы́

postavit se: postavit se na vlastní nohyвстать на со́бственные но́ги

před, přede: postavit před hotovou věcпоста́вить пе́ред соверши́вшимся фа́ктом

zákon: postavit koho/co mimo zákonобъя́вить вне зако́на кого/что

zeď: postavit ke zdi koho popravitк сте́нке поста́вить кого

вне: положе́ние вне игры́postavení mimo hru, ofsajd

нога́: стать на́ ногиpostavit se na vlastní nohy, osamostatnit se

нога́: поста́вить/подня́ть на́ ноги когоpostavit koho/co na nohy, dát koho/co do pořádku

у́гол: поста́вить кого в у́голpostavit koho do kouta

вне: объя́вить вне зако́наpostavit mimo zákon

пала́тка: разби́ть пала́ткуpostavit stan

поверну́ться: поверну́ться лицо́м к чемуpostavit se čelem k čemu

самова́р: поста́вить самова́рzapálit pod samovarem, postavit na čaj

факт: Поста́вил нас пе́ред фа́ктом.Postavil nás před hotovou věc.

грудь: встать гру́дью за когоpostavit se za koho

старшинство́: по старшинству́podle hodnosti/postavení, karet. podle hodnoty (karet)