Hlavní obsah

postavení

Vyskytuje se v

hra: postavení mimo hruположе́ние вне игры́

obranný: obranné postaveníоборони́тельное положе́ние

služba: postavit koho mimo službuуво́лить кого со слу́жбы

fronta: postavit se do frontyвстать в о́чередь

odpor: postavit se na odporоказа́ть сопротивле́ние

postavit: postavit do řadyвы́строить в шере́нгу

postavit se: postavit se do čelaстать во главе́ чего, возглави́ть что

stan: postavit stanразби́ть пала́тку

vůdčí: upevnit vůdčí postaveníзакрепи́ть руководя́щую роль

hlava: postavit si hlavuзаарта́читься, заупря́миться

hotový: postavit koho před hotovou věcпоста́вить кого пе́ред соверши́вшимся фа́ктом

před, přede: postavit před hotovou věcпоста́вить пе́ред соверши́вшимся фа́ктом

zákon: postavit koho/co mimo zákonобъя́вить вне зако́на кого/что

zeď: postavit ke zdi koho popravitк сте́нке поста́вить кого

вне: postavení mimo hru, ofsajd положе́ние вне игры́

нога́: postavit se na vlastní nohy, osamostatnit seстать на́ ноги

у́гол: postavit koho do koutaпоста́вить кого в у́гол

пала́тка: postavit stanразби́ть пала́тку

поверну́ться: postavit se čelem k čemu поверну́ться лицо́м к чему

самова́р: zapálit pod samovarem, postavit na čajпоста́вить самова́р

факт: Postavil nás před hotovou věc.Поста́вил нас пе́ред фа́ктом.

грудь: postavit se za kohoвстать гру́дью за кого

старшинство́: podle hodnosti/postavení, karet. podle hodnoty (karet)по старшинству́

postavení: sport. postavení mimo hruположе́ние вне игры́