Hlavní obsah

postavit

Dokonavé sloveso

  1. (vystavět) постро́ить, вы́строить(sídliště, monument ap.) сооруди́ть
  2. (dát na místo) поста́вить, положи́ть, помести́ть
  3. (vztyčit) подня́ть
  4. (na stráž ap.) поста́вить, назна́чить(rozmístit) расста́витьpostavit do řadyвы́строить в шере́нгу
  5. (uvést do situace) поста́витьpostavit koho mimo zákonобъяви́ть вне зако́наpostavit koho mimo službuотстра́нить от слу́жбы
  6. (založit) поста́вить, основа́ть, постро́ить

Vyskytuje se v

služba: уво́лить кого со слу́жбыpostavit koho mimo službu

fronta: встать в о́чередьpostavit se do fronty

odpor: оказа́ть сопротивле́ниеpostavit se na odpor

postavit se: стать во главе́ чего, возглави́ть чтоpostavit se do čela

stan: разби́ть пала́ткуpostavit stan

hlava: заарта́читься, заупря́митьсяpostavit si hlavu

hotový: поста́вить кого пе́ред соверши́вшимся фа́ктомpostavit koho před hotovou věc

před, přede: поста́вить пе́ред соверши́вшимся фа́ктомpostavit před hotovou věc

zákon: объя́вить вне зако́на кого/чтоpostavit koho/co mimo zákon

zeď: к сте́нке поста́вить когоpostavit ke zdi koho popravit

нога́: стать на́ ногиpostavit se na vlastní nohy, osamostatnit se

у́гол: поста́вить кого в у́голpostavit koho do kouta

вне: объя́вить вне зако́наpostavit mimo zákon

пала́тка: разби́ть пала́ткуpostavit stan

поверну́ться: поверну́ться лицо́м к чемуpostavit se čelem k čemu

самова́р: поста́вить самова́рzapálit pod samovarem, postavit na čaj

факт: Поста́вил нас пе́ред фа́ктом.Postavil nás před hotovou věc.

грудь: встать гру́дью за когоpostavit se za koho

postavit: вы́строить в шере́нгуpostavit do řady