Hlavní obsah

ме́сто

Podstatné jméno, rod střední-а; места́, мест, места́м

  1. места́ о́бщего по́льзования společné prostory v domě, podnájmu ap.
  2. места́ лише́ния свобо́ды form.nápravná zařízení
  3. уступи́ть ме́сто чему kniž.nahradit, vystřídat co

Vyskytuje se v

ме́сто: места́ о́бщего по́льзованияspolečné prostory v domě, podnájmu ap.

мо́крый: У него́ глаза́ на мо́кром ме́сте.Je plačtivý. Je jako slzavé údolí.

преступле́ние: заста́ть кого на ме́сте преступле́нияpřistihnout na místě činu

сла́бый: сла́бое ме́стоslabé místo

сорва́ться: сорва́ться с ме́стаvyrazit, vystřelit, rychle vyběhnout

жи́тельство: а́дрес постоя́нного ме́ста жи́тельстваadresa trvalého bydliště

па́рник: Росси́йские па́рники в соревнова́нии за́няли тре́тье ме́сто.Ruský krasobruslařský pár získal v soutěži třetí místo.

прожива́ние: ме́сто прожива́нияbydliště

досту́пный: места́, досту́пные для тури́стовmísta přístupná turistům

освободи́ть: освободи́ть ме́сто комуuvolnit místo komu

са́мый: В э́том са́мом ме́сте.Na tom samém místě.

спра́вка: спра́вка с ме́ста рабо́тыpotvrzení o zaměstnání

стоя́чий: стоя́чие места́místa k stání

со́лнце: найти́ своё ме́сто под со́лнцемnajít své místo pod sluncem

топта́ться: топта́ться на ме́стеpřešlapovat na místě, váhat, stagnovat

больно́й: больно́е ме́стоcitlivé místo, slabá stránka