Hlavní obsah

са́мый

Zájmeno-ая, -ое

  1. (ten) samý, stejný upřesněníВ э́том са́мом ме́сте.Na tom samém místě.Э́то ты? Я са́мый.To jsi ty? Já osobně.
  2. samý, úplný, samotnýу са́мого мо́ряu samého mořeна са́мом краю́úplně na kraji
  3. sám, samotný
  4. část složeného superlativu adjektivса́мый хоро́шийnejlepší

Vyskytuje se v

завя́зка: по (са́мую) завя́зкуdo krajnosti, (až) po záklopku se napít, k prasknutí se najíst

лу́чший: Всего́ са́мого лу́чшего!Vše dobré!, Měj(te) se!

пора́: в (са́мой) поре́v plném rozkvětu, v nejlepších letech

раз: в са́мый разakorát

са́мый: са́мая пора́je nejvyšší čas

сок: в са́мом/по́лном соку́při/v plné síle, v nejlepších letech

тем: (и) тем са́мымa tím

ни: са́мый что ни на есть(pra)obyčejný, docela obyčejný, ten nejobyčejnější

профе́ссия: са́мая дре́вняя профе́ссияnejstarší řemeslo o prostituci

верх: жить на са́мом верху́bydlet úplně nahoře, bydlet v posledním patře

нача́ло: с са́мого нача́лаod samého počátku

позади́: Са́мое тру́дное позади́.Nejhorší máme za sebou.

превзойти́: превзойти́ (самого́) себя́překonat se, překonat sama sebe

у́тро: с са́мого утра́od (samého) rána

celá: в по́лный час, в са́мом нача́ле часа́v celou (hodinu)

čas: са́мое вре́мяnejvyšší čas

den: в тот са́мый деньtéhož dne

hlavní: Са́мое гла́вное...Hlavní je...

nejhorší: Са́мое плохо́е ещё впереди́.To nejhorší nás ještě čeká.

nejvyšší: Наш дом са́мый высо́кий.Náš dům je nejvyšší.

nutný: то́лько са́мое необходи́моеjen to nejnutnější

poledne: ро́вно в по́лдень, в са́мый по́лденьv pravé poledne

pryč: Са́мое тру́дное позади́.To nejtěžší je pryč.

samý: с са́мого нача́лаod samého počátku

smrt: до са́мой сме́ртиaž do smrti

těsně: пе́ред са́мым концо́мtěsně před koncem

bič: самого́ себя́ наказа́ть, вы́рыть себе́ я́муuplést na sebe bič

článek: быть са́мым сла́бым звено́мbýt nejslabším článkem

dvanáct: в (са́мую) после́днюю мину́туza pět minut dvanáct v poslední chvíli

dvanáctý: в (са́мое) после́днее мгнове́ниеv hodině dvanácté na poslední chvíli

hlavička: попа́сть в са́мую то́чкуtrefit hřebík na hlavičku

hřebíček: попа́сть в са́мую то́чкуuhodit hřebíček na hlavičku

proti: идти́ про́тив самого́ себя́být sám proti sobě

překonat: превзойти́ самого́ себя́překonat sám sebe

řetěz: са́мое сла́бое звено́ (в) це́пиnejslabší článek řetězu

trefit: попа́сть в (са́мую) то́чкуtrefit do černého vystihnout podstatu

vysoký: Са́мое вре́мя нача́ть!Je nejvyšší čas začít!

zabouchnout: захло́пнуть дверь пе́ред са́мым но́сом когоzabouchnout komu (dveře) před nosem

де́ло: в са́мом де́леskutečně, opravdu, doopravdy