Hlavní obsah

nutný

Vyskytuje se v

pokládat: pokládat za nutné coполага́ть необходи́мым/ну́жным что

zlo: nutné zloнеизбе́жное зло

прийти́сь: Je nutné čekat.Придётся ждать.

nutný: práv. nutná obranaнеобходи́мая защи́та