Hlavní obsah

са́мый

Zájmeno-ая, -ое

  1. (ten) samý, stejný upřesněníВ э́том са́мом ме́сте.Na tom samém místě.Э́то ты? Я са́мый.To jsi ty? Já osobně.
  2. samý, úplný, samotnýу са́мого мо́ряu samého mořeна са́мом краю́úplně na kraji, na samém kraji
  3. sám, samotný
  4. část složeného superlativu adjektivса́мый хоро́шийnejlepší

Vyskytuje se v

завя́зка: по (са́мую) завя́зкуdo krajnosti, (až) po záklopku se napít, k prasknutí se najíst

лу́чший: Всего́ са́мого лу́чшего!Vše dobré!, Měj(te) se!

пора́: в (са́мой) поре́v plném rozkvětu, v nejlepších letech

раз: в са́мый разakorát

са́мый: са́мая пора́je nejvyšší čas

сок: в са́мом/по́лном соку́při/v plné síle, v nejlepších letech

тем: (и) тем са́мымa tím

юр: на (са́мом) юру́na ráně, všem na očích, přen. na frekventovaném místě

ни: са́мый что ни на есть(pra)obyčejný, docela obyčejný, ten nejobyčejnější

профе́ссия: са́мая дре́вняя профе́ссияnejstarší řemeslo o prostituci

верх: жить на са́мом верху́bydlet úplně nahoře, bydlet v posledním patře

позади́: Са́мое тру́дное позади́.Nejhorší máme za sebou.

превзойти́: превзойти́ (самого́) себя́překonat se, překonat sama sebe

у́тро: с са́мого утра́od (samého) rána

де́ло: в са́мом де́леskutečně, opravdu, doopravdy