Hlavní obsah

den

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (24 hodin) су́тки, деньden co denежедне́вноtéhož dneв тот са́мый деньden natoна сле́дующий деньden před odjezdemза день до отъе́здаza 14 dnůче́рез две неде́лиvšední denбу́дний деньpracovní dnyрабо́чие дни, бу́дниdny pracovního kliduвыходны́е дниnávštěvní dnyприёмные (дни)Štědrý denРожде́ственский соче́льникdo dnešního dneдо сего́дняшнего дня
  2. (bílý den) деньDobrý den.До́брый день., Здра́вствуйте.ve dne v nociднём и но́чьюpolární denполя́рный деньve dneднём
  3. dny (časy) дни, вре́мя

Vyskytuje se v

díkůvzdání: Den díkůvzdáníДень благодаре́ния

dobrý: Dobrý den!До́брый день!

dveře: den otevřených dveříДень откры́тых двере́й

i: dnem i nocíднём и но́чью

celý: Cos dělal celý den?Что ты де́лал весь день?

dno: s dvojitým dnemс двойны́м дном

dodat: dodat co do dvou dnůдоста́вить что в тече́ние двух су́ток

chýlit se: Den se chýlí k večeru.День кло́нится к ве́черу.

každý: každý denка́ждый день, ежедне́вно

krušný: v těchto krušných dnechв э́ти тру́дные дни

lelkovat: Celý den lelkuje.Безде́льничает весь день.

nachodit: Za den nachodí třicet kilometrů.За день нахо́дит три́дцать киломе́тров.

narazit: narazit na dnoсесть на мель

čtrnáct: za čtrnáct dníче́рез две неде́ли

do: do roka a do dneто́чно че́рез год

hořkost: vypít kalich hořkosti až do dnaвы́пить го́рькую ча́шу до дна́

chválit: Nechval dne před večerem.Зови́/Хвали́ день по ве́черу.

krásný: jednoho krásného dneв оди́н прекра́сный день

день: pracovní denрабо́чий день

незада́чливый: smolný denнезада́чливый день

распоря́док: denní program, rozvrh dneраспоря́док дня

су́тки: osmačtyřicet hodin, dva dny a dvě nociдво́е су́ток

су́точный: pronájem na jeden denсу́точная аре́нда

ближа́йший: v nejbližších dnechв ближа́йшие дни

восьмичасово́й: osmihodinový pracovní denвосьмичасово́й рабо́чий день

выходны́е: pracovat 7 dní v týdnuрабо́тать без выходны́х

грабёж: loupež za bílého dneграбёж среди́ бела́ дня

дво́е: za dva dnyза дво́е су́ток

дли́тельность: délka pracovního dneдли́тельность рабо́чего дня

дно: jít ke dnu, přen. hynoutидти́ ко дну

друго́й: druhý den, následující denна друго́й день

како́й: Zapomněl, co je dnes za den.Забы́л, како́й сего́дня день.

мо́жно: Dá se to udělat za dva dny.Мо́жно сде́лать в два дня.

нерабо́чий: volný den, den pracovního kliduнерабо́чий день

den: dnyčasy дни, вре́мя

овра́г: na dně rokleна дне овра́га

организова́ть: zorganizovat si svůj pracovní denорганизова́ть свой рабо́чий день

распи́сывание: plánování dnů po hodináchраспи́сывание дней по часа́м

роково́й: rozhodující denроково́й день

сиде́ть: trčet/dřepět celý den domaсиде́ть це́лый день до́ма

со: ze dne na denсо дня на день

сря́ду: tři dny za sebouтри дня сря́ду

торгова́ть: Obchod má otevřeno 7 dní v týdnu.Магази́н торгу́ет без выходны́х дней.

уда́ться: Den se vydařil.День уда́лся.

вчера́шний: hledat včerejší denиска́ть вчера́шнего дня

цыплёнок: Nechval dne před večerem.Цыпля́т по о́сени счита́ют.