Hlavní obsah

den

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (24 hodin) су́тки, деньtéhož dneв тот са́мый деньden natoна сле́дующий деньden před odjezdemза день до отъе́здаza 14 dnůче́рез две неде́лиvšední denбу́дний деньpracovní dnyрабо́чие дни, бу́дниdny pracovního kliduвыходны́е дниnávštěvní dnyприёмные (дни)Štědrý denРожде́ственский соче́льникdo dnešního dneдо сего́дняшнего дняkaždý denежедне́вно, ка́ждый день
  2. (bílý den) деньDobrý den.До́брый день., Здра́вствуйте.ve dne v nociднём и но́чьюpolární denполя́рный деньve dneднём
  3. dny (časy) дни, вре́мя

Vyskytuje se v

díkůvzdání: Den díkůvzdáníДень благодаре́ния

dobrý: Dobrý den!До́брый день!

dveře: den otevřených dveříДень откры́тых двере́й

celý: Cos dělal celý den?Что ты де́лал весь день?

dno: s dvojitým dnemс двойны́м дном

dodat: dodat co do dvou dnůдоста́вить что в тече́ние двух су́ток

chýlit se: Den se chýlí k večeru.День кло́нится к ве́черу.

čtrnáct: za čtrnáct dníче́рез две неде́ли

dno: Jsem na dně. u konce silЯ уже́ вы́бился из сил/дошёл до то́чки.

do: do roka a do dneто́чно че́рез год

hořkost: vypít kalich hořkosti až do dnaвы́пить го́рькую ча́шу до дна́

chválit: Nechval dne před večerem.Зови́/Хвали́ день по ве́черу.

день: рабо́чий деньpracovní den

день: выходно́й деньden pracovního klidu, volný den

день: бу́дничный деньvšední den

день: Междунаро́дный же́нский деньMezinárodní den žen MDŽ

незада́чливый: незада́чливый деньsmolný den

распоря́док: распоря́док дняdenní program, rozvrh dne

се́ссия: торго́вая се́ссияobchodovací den na burze ap.

су́тки: дво́е су́токosmačtyřicet hodin, dva dny a dvě noci

су́точный: су́точная аре́ндаpronájem na jeden den

ча́ша: вы́пить го́рькую ча́шу до дна́vypít kalich hořkosti až do dna

ближа́йший: в ближа́йшие дниv nejbližších dnech

восьмичасово́й: восьмичасово́й рабо́чий деньosmihodinový pracovní den

выходны́е: рабо́тать без выходны́хpracovat 7 dní v týdnu

грабёж: грабёж среди́ бела́ дняloupež za bílého dne

дво́е: за дво́е су́токza dva dny

дво́е: на дво́е су́токna dva dny

день: че́рез день-друго́йza jeden (až) dva dny

день: в деньza den, denně

дли́тельность: дли́тельность рабо́чего дняdélka pracovního dne

дно: идти́ ко днуjít ke dnu, přen. hynout

друго́й: на друго́й деньdruhý den, následující den

како́й: Забы́л, како́й сего́дня день.Zapomněl, co je dnes za den.

кру́глый: кру́глые су́ткиcelý den, celých 24 hodin

мо́жно: Мо́жно сде́лать в два дня.Dá se to udělat za dva dny.

нерабо́чий: нерабо́чий деньvolný den, den pracovního klidu

овра́г: на дне овра́гаna dně rokle