Hlavní obsah

како́й

Zájmeno-а́я, -о́е

  1. tázací zájmenojaký, kterýЗабы́л, како́й сего́дня день.Zapomněl, co je dnes za den.
  2. vztažné zájmenojaký, který
  3. ve zvolacích větáchjaký, takovýКако́й негодя́й!To je ale darebák!

Zájmeno-а́я, -о́е

  1. Како́е там! hovor.Co nemá!

Vyskytuje se v

како́й: Co tě nemá!Како́е там!

о́браз: jak, jakým způsobem, za jakých podmínekкаки́м о́бразом?

пора́: odkdyс каки́х пор

ра́зница: Není to jedno?Кака́я ра́зница?

страх: hrůza, příliš, strašněстрах како́й

судьба́: Kde se tu bereš?, Jak jsi se sem dostal?Каки́ми су́дьбами?!

у́жас: (taková) hrůzaу́жас как(о́й)

ме́ра: nakolik, jak moc, do jaké míryв како́й ме́ре

позо́р: To je ostuda!Како́й позо́р!

пра́во: jakým právemпо како́му пра́ву

бурда́: To není polévka, to je břečka.Не суп, а кака́я-то бурда́.

жуть: To je hrůza!Жуть кака́я!

по́вод: Proč?По како́му по́воду?

разме́р: Jakou máte velikost?Како́й у вас разме́р?

рост: Kolik měříš?, Jak jsi vysoký?Како́го ты ро́ста?

число́: Kolikátého je (dnes)?Како́е сего́дня число́?

де́ло: Co je mi do toho?Како́е мне до э́того де́ло?

дья́вол: kýho čerta како́го дья́вола

ле́ший: hovor. jakýho čertaкако́го ле́шего

му́ха: Co to do tebe vjelo?Кака́я тебя́ му́ха уку́сила?

míra: do jisté/značné míryв како́й-то/значи́тельной ме́ре

číslo: Jaké máš číslo bot?Како́й у тебя́ разме́р о́буви?

dnes: Kolikátého je dnes?Како́е сего́дня число́?

důvod: Z jakého důvodu?По како́й причи́не?

měřit: Kolik měříš?Како́го ты ро́ста?

měsíc: V kolikátém jsi měsíci? těhotenstvíТы на како́м сро́ке?, Ты на како́м ме́сяце (бере́менности)?

náhoda: To je ale náhoda!Како́й слу́чай!

protáhnout se: Čekání se může ještě protáhnout.Ожида́ние мо́жет ещё како́е-то вре́мя продли́ться.

přání: Jaké máte přání?Каки́е у Вас пожела́ния?, Чего́ Вам?

souvislost: v jaké souvislosti?в како́й свя́зи?

škoda: To je (ale) škoda!Кака́я жа́лость!, Как жаль!

velikost: Jakou máte velikost?Како́й у вас разме́р?

velký: Jak jsi velký? vysokýКакого́ ты ро́ста?

vjet: Co to do tebe vjelo?Кака́я му́ха тебя́ укуси́ла?

vysoký: Jak jsi vysoký?Како́го ты ро́ста?

vyznání: Jakého jste vyznání?Како́го вы вероиспове́дания?

zaražený: Ten chlapec je nějaký zaražený.Тот па́рень како́й-то заби́тый.

kolikátý: Kolikátého je dnes?Како́е сего́дня число́?

milion: ani za milionни за что́, ни за каки́е де́ньги

nějaký: Jsi dnes nějaký jiný.Ты сего́дня како́й-то не тако́й.

přes, přese: Přeletělo mu něco přes nos.Кака́я-то му́ха его́ укуси́ла.

vztek: To je k vzteku!Кака́я доса́да!

zlost: To je k zlosti.Вот кака́я доса́да.

весть: bůhvíkdo, bůhvíco, bůhvíjakýне бог весть кто/что/како́й