Hlavní obsah

nějaký

Zájmeno

  1. (blíže neurčený, neznámý) како́й-то(jakýkoli) како́й-нибу́дьByl tu nějaký chlap.Приходи́л како́й-то дя́дя.
  2. (poněkud) како́й-то, ка́к-тоJsi dnes nějaký jiný.Ты сего́дня како́й-то не тако́й.
  3. (blíže neurčené množství) ко́е-каки́е, ко́е-чтоPotrvá to nějaký čas.Это займёт не́которое вре́мя.
  4. hovor.(asi) како́й-нибу́дьnějakých dvě stě euroкаки́х-нибу́дь 200 е́вро
  5. expr.(vynikající) како́й э́то, вот э́то, выдаю́щийсяTo byla nějaká hudba!Вот э́то была́ му́зыка!

Vyskytuje se v

dotaz: Máte-li nějaké dotazy, obraťte se na...С вопро́сами обраща́йтесь к...

problém: Máte (nějaké) problémy?У вас есть пробле́мы?

вы́пивка: Вы́пивка есть?Máš nějaké pití?

не́кий: Вас спра́шивал не́кий Петро́в.Hledal vás nějaký Petrov.