Hlavní obsah

nějaký

Vyskytuje se v

dotaz: Máte-li nějaké dotazy, obraťte se na...С вопро́сами обраща́йтесь к...

zaražený: Ten chlapec je nějaký zaražený.Тот па́рень како́й-то заби́тый.

вы́пивка: Máš nějaké pití?Вы́пивка есть?

nějaký: Jsi dnes nějaký jiný.Ты сего́дня како́й-то не тако́й.