Hlavní obsah

škoda

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (hmotná a jiná ztráta) вред, уще́рб, убы́токzpůsobit škoduнанести́ уще́рб/уро́нnahradit škoduвозмести́ть уще́рб/вредhmotná škodaматериа́льный уще́рб
  2. (neprospěch) вредnení/nebude na škoduне (по)вреди́т, не (по)меша́етke své škoděв уще́рб/во вред себе́

Příslovce

  • жаль, жа́лко кому/чему кого/чегоŠkoda peněz/času.Жа́лко де́нег/вре́мени.To je (ale) škoda!Кака́я жа́лость!, Как жаль!věčná škodaо́чень жальŽádná škoda!Не беда́!škoda mluvitне сто́ит говори́ть

Vyskytuje se v

hmotný: práv. hmotná škodaматериа́льный уще́рб

věcný: práv. věcná škodaматериа́льный уще́рб

zápis: zápis o škoděакт об убы́тках

materiální: materiální škodaматериа́льный уще́рб

náhrada: náhrada škodyвозмеще́ние убы́тков/уще́рба

napáchat: napáchat škoduнанести́ вред

objem: objem škodразме́р уще́рба

rozsah: rozsah škodразме́р поврежде́ний

utrpět: utrpět škoduпонести́ уще́рб

užitek: nadělat víc škody než užitkuнанести́ бо́льше вреда́, чем по́льзы

vyčíslit: vyčíslit celkovou škoduподсчита́ть о́бщий уще́рб

vymáhat: vymáhat náhradu škodyдобива́ться возмеще́ния уще́рба

nadělat: nadělat víc škody než užitkuсде́лать бо́льше вреда́, чем по́льзы

věčný: věčná škoda, že...(ужа́сно) жаль, что...

возмеще́ние: возмеще́ние уще́рбаnáhrada škody

нанести́: нанести́ уще́рбzpůsobit škodu, uškodit komu/čemu

наноси́ть: наноси́ть уще́рбzpůsobovat škodu, škodit komu/čemu

понести́: понести́ уще́рбutrpět škodu

убы́ток: возмеще́ние убы́тковnáhrada škod

уще́рб: возмеще́ние уще́рбаnáhrada škody, odškodnění, odškodné

вред: нанести́ вредzpůsobit škodu

жаль: жаль вре́мениškoda času

материа́льный: материа́льный уще́рбhmotná škoda

помеша́ть: Не помеша́ет.To nebude na škodu.

тра́титься: Заче́м вы так тра́титесь?Proč si děláte takovou škodu?

уще́рб: нанести́ уще́рбzpůsobit škodu

вред: Э́то принесёт бо́льше вреда́, чем по́льзы.To přinese víc škody než užitku.