Hlavní obsah

škoda

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (hmotná a jiná ztráta) вред, уще́рб, убы́токzpůsobit škoduнанести́ уще́рб/уро́нnahradit škoduвозмести́ть уще́рб/вредhmotná škodaматериа́льный уще́рб
  2. (neprospěch) вредnení/nebude na škoduне (по)вреди́т, не (по)меша́етke své škoděв уще́рб/во вред себе́

Příslovce

  • жаль, жа́лко кому/чему кого/чегоŠkoda peněz/času.Жа́лко де́нег/вре́мени.To je (ale) škoda!Кака́я жа́лость!, Как жаль!věčná škodaо́чень жальŽádná škoda!Не беда́!škoda mluvitне сто́ит говори́ть

Vyskytuje se v

hmotný: práv. hmotná škodaматериа́льный уще́рб

věcný: práv. věcná škodaматериа́льный уще́рб

zápis: zápis o škoděакт об убы́тках

materiální: materiální škodaматериа́льный уще́рб

náhrada: náhrada škodyвозмеще́ние убы́тков/уще́рба

napáchat: napáchat škoduнанести́ вред

objem: objem škodразме́р уще́рба

rozsah: rozsah škodразме́р поврежде́ний

škoda: Škoda peněz/času.Жа́лко де́нег/вре́мени.

utrpět: utrpět škoduпонести́ уще́рб

užitek: nadělat víc škody než užitkuпринести́ бо́льше вреда́ чем по́льзы

vyčíslit: vyčíslit celkovou škoduподсчита́ть о́бщий уще́рб

vymáhat: vymáhat náhradu škodyдобива́ться возмеще́ния уще́рба

nadělat: nadělat víc škody než užitkuсде́лать бо́льше вреда́, чем по́льзы

věčný: věčná škoda, že...(ужа́сно) жаль, что...

возмеще́ние: náhrada škodyвозмеще́ние уще́рба

нанести́: způsobit škodu, uškodit komu/čemuнанести́ уще́рб

наноси́ть: způsobovat škodu, škodit komu/čemuнаноси́ть уще́рб

понести́: utrpět škoduпонести́ уще́рб

убы́ток: náhrada škodвозмеще́ние убы́тков

уще́рб: náhrada škody, odškodnění, odškodnéвозмеще́ние уще́рба

вред: způsobit škoduнанести́ вред

жаль: škoda časuжаль вре́мени

материа́льный: hmotná škodaматериа́льный уще́рб

тра́титься: Proč si děláte takovou škodu?Заче́м вы так тра́титесь?