Hlavní obsah

план

Podstatné jméno, rod mužský

  1. кру́пным пла́ном detailně, zblízka

Vyskytuje se v

би́знес: би́знес-планpodnikatelský plán

пере́дний: на пере́днем пла́неv popředí

вы́работать: вы́работать что сверх пла́наvyrobit co nad plán

на: план на годroční plán

по: рабо́тать по пла́нуpracovat podle plánu

расстро́ить: расстро́ить пла́ныpřekazit plány

сверх: проду́кция сверх пла́наvýroba nad plán

соста́вить: соста́вить планvypracovat plán

отодви́нуть: отодви́нуть на за́дний планodsunout na vedlejší kolej

investiční: план капиталовложе́нийinvestiční plán

krizový: антикри́зисный планkrizový plán

křížit: расстра́ивать пла́ныkřížit plány

osnova: счётный планúč. účetní osnova

plán: временно́й/уче́бный планčasový/učební plán

prováděcí: исполни́тельный гра́фик, операти́вный планprováděcí plán

studijní: уче́бный план, план обуче́нияstudijní plán

termínový: календа́рный планekon. termínový kalendář

dělat: стро́ить пла́ныdělat si plány

detailní: кадр кру́пного пла́наfilm. detailní záběr

držet se: приде́рживаться пла́на, сле́довать пла́нуdržet se plánu

hospodářský: хозя́йственный планhospodářský plán

překazit: расстро́ить/сорва́ть пла́ны/за́мыслиpřekazit plány/záměry

překročení: перевыполне́ние пла́наpřekročení plánu

rámcový: генера́льный/о́бщий планrámcový plán

role: роль второ́го пла́наvedlejší role

spřádat: стро́ить пла́ныspřádat plány

vypracovat: разрабо́тать планvypracovat plán

vyrobit: вы́работать сверх пла́наvyrobit nad plán

čára: сорва́ть пла́ны кого, спу́тать ка́рты комуudělat komu čáru přes rozpočet

kolej: отодви́нуть на второ́й планodsunout na vedlejší kolej

odsunout: отодви́нуть кого/что на за́дний планodsunout koho/co na vedlejší kolej

pozadí: оттесни́ть кого/что на за́дний планzatlačit koho/co do pozadí

rozpočet: расстро́ить чьи пла́ныudělat komu čáru přes rozpočet

skluz: отстава́ть от гра́фика/пла́наmít skluz

škrt: спу́тать ка́рты кому, расстро́ить чьи пла́ныudělat komu škrt přes rozpočet překazit plány

vedlejší: отодви́нуть на второ́й план кого/чтоodsunout koho/co na vedlejší kolej

план: план счётовúčetní osnova