Hlavní obsah

investiční

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

banka: investiční/komerční bankaинвестицио́нный/комме́рческий банк

plán: investiční plánинвестицио́нный план

pobídka: investiční pobídkaинвестицио́нный сти́мул

podílový: ekon. podílový (investiční) fondпаево́й (инвестицио́нный) фонд

výstavba: investiční výstavbaкапита́льное строи́тельство

банк: инвестицио́нный/комме́рческий/креди́тный банкinvestiční/komerční/úvěrová banka

фонд: инвестицио́нный фондinvestiční fond