Hlavní obsah

investiční

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

banka: investiční/komerční bankaинвестицио́нный/комме́рческий банк

plán: investiční plánинвестицио́нный план

pobídka: investiční pobídkaинвестицио́нный сти́мул, стимули́рование инвестицио́нной де́ятельности

podílový: ekon. podílový (investiční) fondпаево́й (инвестицио́нный) фонд

výstavba: investiční výstavbaкапита́льное строи́тельство

банк: investiční/komerční/úvěrová bankaинвестицио́нный/комме́рческий/креди́тный банк

фонд: investiční fondинвестицио́нный фонд

investiční: investiční fondинвестицио́нный фонд, инвестфо́нд