Hlavní obsah

rámcový

Přídavné jméno

  1. přen.(v hrubých rysech) генера́льный, о́бщийrámcový plánгенера́льный/о́бщий план
  2. řidč.(zahrnutý v rámci) обрамля́ющий