Hlavní obsah

ме́ра

Vyskytuje se v

вы́сший: вы́сшая ме́ра наказа́нияnejvyšší trest, trest smrti

кра́йний: по кра́йней ме́реpřinejmenším, alespoň

ме́ньший: по ме́ньшей ме́реpřinejmenším, alespoň

ме́ра: в по́лной ме́реv plné míře, zcela, plně

десяти́чный: десяти́чная систе́ма мерdesítková soustava

длина́: ме́ры длины́délkové míry

лине́йный: лине́йные ме́рыdélkové míry

огради́тельный: огради́тельные ме́рыochranná opatření

предупреди́тельный: предупреди́тельные ме́рыpreventivní opatření

до́лжный: в до́лжной ме́реnáležitě, patřičnou měrou

предосторо́жность: ме́ры предосторо́жностиbezpečnostní opatření

э́кстренный: э́кстренные ме́рыmimořádná opatření

душа́: душа́ ме́ру зна́етznát svou míru, pít s mírou

dalece: насто́лько, в тако́й ме́реtak dalece natolik

délkový: лине́йная ме́ра, ме́ра длины́délková míra

dutý: ме́ры ёмкостиduté míry

měrový: едини́ца ме́рыměrová jednotka

míra: ме́ра инфля́цииmíra inflace

objem: ме́ры ёмкостиjednotky objemu

ochranný: огради́тельные ме́рыochranná opatření

opatření: приня́ть необходи́мые ме́рыučinit potřebná opatření

plošný: ме́ра пло́щади, квадра́тная ме́раplošná míra

s, se: пить в ме́руpít s mírou

bezpečnostní: приня́ть ме́ры безопа́сностиpřijmout bezpečnostní opatření

kárný: дисциплина́рные взы́скивания, кара́тельные ме́рыkárná opatření

krajní: кра́йние ме́рыkrajní opatření

krok: предприня́ть необходи́мые ме́ры/шаги́učinit příslušné kroky

nepopulární: непопуля́рные ме́рыnepopulární opatření

protipožární: противопожа́рные ме́рыprotipožární opatření

předběžný: приня́ть предвари́тельные ме́рыpřijmout předběžná opatření

přes, přese: пить сверх ме́ры, перепива́тьpít přes míru

soubor: компле́кт мер(оприя́тий)soubor opatření

trest: вы́сшая ме́ра наказа́нияnejvyšší trest

učinit: предприня́ть необходи́мые шаги́/ме́рыučinit nezbytné kroky

úhlový: углова́я ме́раmat. úhlová míra

výše: определи́ть ме́ру наказа́нияstanovit výši trestu

přestat: Он не зна́ет ме́ры.Neví, kdy přestat.

příliš: перейти́ ме́ру в чём, зайти́ сли́шком далеко́, hovor. переборщи́тьzajít příliš daleko

возмо́жность: по (ме́ре) возмо́жностиpodle možností, pokud možno