Hlavní obsah

весть

Podstatné jméno, rod ženský-и; -и, -е́й

  1. zpráva, zvěst
  2. ве́сти zprávy v médiích

Podstatné jméno, rod ženský-и; -и, -е́й

  1. пропа́л бе́з вести кто zmizel beze stopy
  1. не бог весть кто/что/како́й hovor.bůhvíkdo, bůhvíco, bůhvíjaký
  2. не бог весть когда́ hovor.bůhvíkdy
  3. не бог весть где/куда́/отку́да hovor.bůhvíkde, bůhvíkam, bůhvíodkud

Vyskytuje se v

весть: ве́стиzprávy v médiích

рука́: вести́ за́ рукуvést za ruku, ochraňovat koho

война́: вести́ войну́vést válku

во́льный: вести́ во́льные ре́чиnemístně/nevhodně mluvit

дневни́к: вести́ дневни́кpsát si deník

pohřešovaný: лицо́, пропа́вшее без ве́стиpohřešovaná osoba

zmizet: пропа́сть без ве́стиzmizet beze stopy

zpravodajství: тележурна́л, ве́сти, но́востиtelevizní zpravodajství

zvěst: до́брая вестьradostná zvěst Evangelium

živnost: вести́ предпринима́тельскую де́ятельность, занима́ться ремесло́мprovozovat živnost

evidence: вести́ учёт чего, учи́тывать чтоmít co v evidenci

chovat se: вести́ себя́ по-джентльме́нскиchovat se jako džentlmen

jednání: вести́ перегово́рыvést jednání

Job: плоха́я весть, печа́льная но́вость, ужа́сное изве́стиеJobova zvěst

nezvěstný: Он пропа́л без ве́сти.Je nezvěstný.

opilost: вести́ маши́ну в пья́ном состоя́нииřídit v opilosti

osaměle: жить обосо́бленно, вести́ одино́кую жизньžít osaměle

předsedat: вести́ собра́ниеpředsedat schůzi

psát: вести́ дневни́кpsát (si) deník

starat se: вести́ хозя́йствоstarat se o domácnost

válka: объяви́ть/вести́ войну́vyhlásit/vést válku

vesele: вести́ весёлый о́браз жи́зниžít vesele

vést: вести́ сле́дствиеvést vyšetřování

vyjednávat: Мы гото́вы вести́ перегово́ры.Jsme připraveni vyjednávat.

výstředně: вести́ себя́ эксцентри́чноchovat se výstředně

vyšetřování: вести́/наряди́ть сле́дствиеvést/nařídit vyšetřování

vzorně: вести́ себя́ приме́рноchovat se vzorně

záznam: вести́ то́чные за́писи о ком/чёмvést (si) přesné záznamy o kom/čem

hrát: вести́ двойну́ю игру́hrát dvojí hru

latina: вести́ себя́ прили́чноsekat latinu

pánbůh: Бог зна́ет/весть!Pánbůh ví!

porcelán: вести́ себя́ как слон в посу́дной ла́вкеchovat se jako slon v porcelánu

poustevnický: вести́ отше́льнический о́браз жи́зниvést poustevnický život

вести́: вести́ себя́chovat se, počínat si jak