Hlavní obsah

вести́

Nedokonavé slovesoведу́, ведёшь; вёл, вела́; ве́дший; ведо́мый; ведя́

  1. vést, (do)provázet koho/co dítě za ruku ap.
  2. vést koho/co vojsko ap., jít v čele koho/čeho průvodu ap.
  3. řídit co vlak, auto ap.
  4. vést, stavět, realizovat co kudy kam trať údolím, dálnici na jih ap.
  5. jet, jezdit, táhnout čím po čem smyčcem po strunách ap.И бро́вью не ведёт.Nehne ani brvou.
  6. vést, směřovat, mířit kam o cestě ap.
  7. přen.vést, spět, směřovat k čemu
  8. vést, dělat, vykonávat coвести́ войну́vést válku, válčit, bojovatвести́ заня́тияvyučovat, vést výuku

Nedokonavé slovesoведу́, ведёшь; вёл, вела́; ве́дший; ведо́мый; ведя́

  1. вести́ себя́ chovat se, počínat si jakвести́ себя́ прия́тноchovat se slušně

Vyskytuje se v

весть: ве́стиzprávy v médiích

у́хо: и у́хом не ведётani to nehne s kým, nehne ani brvou

рука́: вести́ за́ рукуvést za ruku, ochraňovat koho

война́: вести́ войну́vést válku

во́льный: вести́ во́льные ре́чиnemístně/nevhodně mluvit

дневни́к: вести́ дневни́кpsát si deník

pohřešovaný: лицо́, пропа́вшее без ве́стиpohřešovaná osoba

zmizet: пропа́сть без ве́стиzmizet beze stopy

zpravodajství: тележурна́л, ве́сти, но́востиtelevizní zpravodajství

zvěst: до́брая вестьradostná zvěst Evangelium

živnost: вести́ предпринима́тельскую де́ятельность, занима́ться ремесло́мprovozovat živnost

evidence: вести́ учёт чего, учи́тывать чтоmít co v evidenci

chovat se: вести́ себя́ по-джентльме́нскиchovat se jako džentlmen

jednání: вести́ перегово́рыvést jednání

Job: плоха́я весть, печа́льная но́вость, ужа́сное изве́стиеJobova zvěst

nemožně: Ведёт себя́ несно́сно.Chová se nemožně.

nezvěstný: Он пропа́л без ве́сти.Je nezvěstný.

opilost: вести́ маши́ну в пья́ном состоя́нииřídit v opilosti

osaměle: жить обосо́бленно, вести́ одино́кую жизньžít osaměle

předsedat: вести́ собра́ниеpředsedat schůzi

psát: вести́ дневни́кpsát (si) deník

starat se: вести́ хозя́йствоstarat se o domácnost

válka: объяви́ть/вести́ войну́vyhlásit/vést válku

vesele: вести́ весёлый о́браз жи́зниžít vesele

vést: Э́та доро́га ведёт в ...?Vede tato cesta do ...?

vyjednávat: Мы гото́вы вести́ перегово́ры.Jsme připraveni vyjednávat.

výstředně: вести́ себя́ эксцентри́чноchovat se výstředně

vyšetřování: вести́/наряди́ть сле́дствиеvést/nařídit vyšetřování

vzorně: вести́ себя́ приме́рноchovat se vzorně

záznam: вести́ то́чные за́писи о ком/чёмvést (si) přesné záznamy o kom/čem

hrát: вести́ двойну́ю игру́hrát dvojí hru

latina: вести́ себя́ прили́чноsekat latinu

pánbůh: Бог зна́ет/весть!Pánbůh ví!

porcelán: вести́ себя́ как слон в посу́дной ла́вкеchovat se jako slon v porcelánu

poustevnický: вести́ отше́льнический о́браз жи́зниvést poustevnický život

вести́: вести́ себя́chovat se, počínat si jak