Hlavní obsah

вести́

Vyskytuje se v

весть: ве́стиzprávy v médiích

весть: пропа́л бе́з вести ктоzmizel beze stopy

весть: не бог весть кто/что/како́йbůhvíkdo, bůhvíco, bůhvíjaký

весть: не бог весть когда́bůhvíkdy

весть: не бог весть где/куда́/отку́даbůhvíkde, bůhvíkam, bůhvíodkud

рука́: вести́ за́ рукуvést za ruku, ochraňovat koho

война́: вести́ войну́vést válku

во́льный: вести́ во́льные ре́чиnemístně/nevhodně mluvit

дневни́к: вести́/писа́ть дневни́кpsát si deník

pohřešovaný: pohřešovaná osobaлицо́, пропа́вшее бе́з вести

zmizet: zmizet beze stopyпропа́сть бе́з вести

zpravodajství: televizní zpravodajstvíтележурна́л, ве́сти, но́вости

zvěst: radostná zvěst Evangeliumдо́брая весть

živnost: provozovat živnostвести́ предпринима́тельскую де́ятельность, занима́ться ремесло́м

evidence: mít co v evidenciвести́ учёт чего, учи́тывать что

chovat se: chovat se jako džentlmenвести́ себя́ по-джентльме́нски

chovat se: Chovej se slušně!Веди́ себя́ прили́чно!

jednání: vést jednáníвести́ перегово́ры

Job: Jobova zvěstплоха́я весть, печа́льная но́вость, ужа́сное изве́стие

nemožně: Chová se nemožně.Ведёт себя́ несно́сно.

nezvěstný: Je nezvěstný.Он пропа́л бе́з вести.

opilost: řídit v opilostiвести́ маши́ну в пья́ном состоя́нии

osaměle: žít osaměleжить обосо́бленно, вести́ одино́кую жизнь

předsedat: předsedat schůziвести́ собра́ние

psát: psát (si) deníkвести́ дневни́к

starat se: starat se o domácnostвести́ хозя́йство

válka: vyhlásit/vést válkuобъяви́ть/вести́ войну́

vesele: žít veseleвести́ весёлый о́браз жи́зни

vést: Vede tato cesta do ...?Э́та доро́га ведёт в ...?

vést: Okno vede na ulici.Окно́ ведёт на у́лицу.

vést: vést vyšetřováníвести́ сле́дствие

vést: vést válkuвести́ войну́

vést: vést korespondenci s kýmвести́ перепи́ску с кем

vyjednávat: Jsme připraveni vyjednávat.Мы гото́вы вести́ перегово́ры.

výstředně: chovat se výstředněвести́ себя́ эксцентри́чно

vyšetřování: vést/nařídit vyšetřováníвести́/наряди́ть сле́дствие

vyzývavě: Chovala se vyzývavě.Она́ вела́ себя́ вызыва́юще.

vzorně: chovat se vzorněвести́ себя́ приме́рно

záznam: vést (si) přesné záznamy o kom/čemвести́ то́чные за́писи о ком/чём

hrát: hrát dvojí hruвести́ двойну́ю игру́

latina: sekat latinuвести́ себя́ прили́чно

porcelán: chovat se jako slon v porcelánuвести́ себя́ как слон в посу́дной ла́вке

poustevnický: vést poustevnický životвести́ отше́льнический о́браз жи́зни

vést: Všechny cesty vedou do Říma.Все доро́ги веду́т в Рим.

вести́: вести́ себя́chovat se, počínat si jak

вести́: вести́ войну́vést válku, válčit, bojovat

вести́: вести́ заня́тияvyučovat, vést výuku

вести́: И бро́вью не ведёт.Nehne ani brvou.

вести́: вести́ себя́ прия́тноchovat se slušně