Hlavní obsah

hrát

Nedokonavé sloveso

  1. (společenskou hru) игра́ть, разыгра́ть(táhnout ve hře) де́лать ходhrát šachy/kartyигра́ть в ша́хматы/ка́рты
  2. (spekulovat, sázet) игра́ть, де́лать ста́вку, ста́витьhrát o penízeигра́ть на де́ньги
  3. (dětskou hru) игра́ть, развлека́ться, забавля́тьсяhrát na schovávanou/slepou bábuигра́ть в пря́тки/жму́рки
  4. (provozovat jako sport) игра́ть, выступа́тьhrát tenisигра́ть в те́ннисhrát venkuигра́ть на вы́езде
  5. (provozovat hudbu) игра́ть, исполня́ть, выступа́тьhrát na housleигра́ть на скри́пке
  6. (herecky ztvárnit) игра́ть, исполня́ть, выступа́тьCo dnes hrají?Что сего́дня идёт?hrát hlavní roliисполня́ть гла́вную рольhrát ve filmuснима́ться в фи́льме
  7. přen.(předstírat) игра́ть, притворя́ться, симули́роватьhrát nemocnéhoпритворя́ться больны́м
  8. (znít) игра́ть, звуча́ть
  9. (jít snadno)
  10. (živě se projevovat) проявля́ться, отража́ться, сия́ть

Vyskytuje se v

honěná: hrát na honěnouигра́ть в са́лки

housle: hrát první housleигра́ть пе́рвую скри́пку

nerv: hrát komu na nervyигра́ть на чьих не́рвах

o: být připraven hrát o všechnoгото́в идти́ ва-банк

první: hrát první housleигра́ть пе́рвую скри́пку

vedlejší: přen. hrát vedlejší úlohuбыть на вторы́х роля́х

záloha: hrát v zálozeигра́ть в полузащи́те

alternace: div. hrát v alternaci s kýmигра́ть в о́чередь с кем

antuka: hrát na antuceигра́ть на гру́нте

bába: hrát na slepou bábuигра́ть в жму́рки

bicí: hrát na bicíигра́ть на уда́рных

biliár: hrát biliárигра́ть в билья́рд

dáma: hrát dámuигра́ть в ша́шки

domino: hrát dominoигра́ть в домино́

flétna: hrát na flétnuигра́ть на фле́йте

fotbal: hrát fotbalигра́ть в футбо́л

házená: hrát házenouигра́ть в гандбо́л

hrát si: hrát si se sestrouигра́ть с сестро́й

karta: hrát kartyигра́ть в ка́рты

klarinet: hrát na klarinetигра́ть на кларне́те

křídlo: hrát na křídleигра́ть на фла́нге

kytara: hrát na kytaruигра́ть на гита́ре

míč: hrát si s míčemигра́ть в мяч

na: hrát na kytaruигра́ть на гита́ре

nasazení: pracovat/hrát s plným nasazenímрабо́тать/игра́ть с по́лной отда́чей

nerozhodně: hrát nerozhodněсыгра́ть вничью́

nota: hrát z notигра́ть по но́там

obrana: hrát v obraněигра́ть в защи́те

panenka: hrát si s panenkamiигра́ть в ку́клы

podřadný: hrát podřadnou úlohuигра́ть второстепе́нную роль

útok: hrát v útokuигра́ть в ата́ке/нападе́нии

verva: hrát s vervouигра́ть с задо́ром

barva: hrát všemi barvamiперелива́ться все́ми цвета́ми

píseček: hrát si na svém písečkuзабо́титься то́лько о себе́

povídat: Povídali, že mu hráli.Говоря́т - кур до́ят, а коро́вы я́йца несу́т.

zápal: mluvit/hrát se zápalemговори́ть/игра́ть с аза́ртом/задо́ром

жму́рки: hrát na slepou bábuигра́ть в жму́рки

игра́ть: hrát si s ohněmигра́ть с огнём

исполня́ть: hrát/vystupovat v roliисполня́ть роль

коме́дия: hrát divadlo лома́ть коме́дию

роль: přen. hrát druhé housle быть на вторы́х роля́х

ва-ба́нк: hrát vabankигра́ть ва-ба́нк

вничью́: remizovat, hrát nerozhodněсыгра́ть вничью́

гармо́шка: hrát na harmonikuигра́ть на гармо́шке

догоня́лки: hrát na honěnouигра́ть в догоня́лки

ку́кла: hrát si s panenkami doslova i přeneseněигра́ть в ку́клы

на: hrát na klavírигра́ть на роя́ле

что́-то: nějak to není ono, něco (tady) nehrajeчто́-то не то

кровь: krev hraje v žilách komu, má hodně energieкровь игра́ет у кого

ку́рица: piplat se, párat se, hrát si s kým/čímкак ку́рица с яйцо́м но́сится кто

напёрсток: hrát skořápkyигра́ть в напёрстки

скри́пка: hrát první housle, přen. mít hlavní slovoигра́ть пе́рвую скри́пку

hrát: hrát šachy/kartyигра́ть в ша́хматы/ка́рты