Hlavní obsah

де́лать

Nedokonavé sloveso-аю, -аешь

  1. dělat, činit, pracovatЧто (же мне) де́лать?Co mám dělat?, Co si mám počít?
  2. dělat úkoly ap., vyrábět výrobky ap., provádět
  3. nechávat (si) (u)dělat, dávat (si) zhotovit, zadávat (si) oblečení, reklamu ap.
  4. vyjadřuje činnost podle významu připojeného substantivadělat, činit, konatде́лать оши́бкиchybovatде́лать вы́борvybíratде́лать кому замеча́ниеnapomínat kohoде́лать попы́ткуzkoušetде́лать поку́пкиnakupovatде́лать видtvářit se
  5. prokazovat, dělat laskavost ap.
  6. кого/что из кого/чего dělat z koho/čeho koho/co

Vyskytuje se v

ава́нс: де́лать ава́нсы комуdávat naděje komu, koketovat s kým

аво́сь: на аво́сь де́лать чтоdělat co nablind/naslepo/nazdařbůh, spolehnout se na náhodu

вид: де́лать видtvářit se, přetvařovat se

квадра́тный: де́лать квадра́тные глаза́valit bulvy, valit oči na koho/co

коза́: де́лать козу́ комуdělat rohy, dělat čerta

не́чего: де́лать не́чегоco se dá dělat, nedá se nic dělat

не́чего: от не́чего де́латьz nicnedělání, z dlouhé chvíle, z nudy

упо́р: де́лать упо́рklást důraz na co, podtrhovat, zdůrazňovat co

пу́блика: на пу́блику де́лать чтоdělat co (jen) na efekt

акце́нт: де́лать акце́нт на чёмklást důraz na co

би́знес: де́лать би́знес на чёмvydělávat na čem

поку́пка: де́лать поку́пкиnakupovat

поло́жено: Э́того де́лать не поло́жено.To se nesmí., To je zakázáno.

спеши́ть: де́лать что не спеша́dělat co bez spěchu

толк: де́лать что с то́лкомdělat co s rozumem

глаз: де́лать больши́е глаза́(úžasem) valit oči na co

му́ха: де́лать из му́хи слона́dělat z komára velblouda přehánět

ревера́нс: де́лать ревера́нсы на все сто́роныkaždému (se snažit) podlézat, před všemi hrbit hřbet

спина́: де́лать что за спино́й у когоdělat co komu za zády, dělat co tajně

чи́стый: де́лать что чи́стыми рука́миmít čisté ruce doslova i přen.