Hlavní obsah

квадра́тный

Přídavné jméno-ая, -ое; -тен, -тна

  1. де́лать квадра́тные глаза́ hovor.valit bulvy, valit oči na koho/co

Vyskytuje se v

ко́рень: квадра́тный/куби́ческий ко́реньdruhá/třetí odmocnina

centimetr: квадра́тный/куби́ческий сантиме́трcentimetr čtvereční/krychlový

čtvereční: квадра́тный метрčtvereční metr

funkce: квадра́тная/лине́йная фу́нкцияkvadratická/lineární funkce

hranatý: квадра́тные ско́бкиhranaté závorky

kvadratický: квадра́тное уравне́ниеmat. kvadratická rovnice

odmocnina: квадра́тный/куби́ческий ко́реньdruhá/třetí odmocnina

plošný: ме́ра пло́щади, квадра́тная ме́раplošná míra

závorka: квадра́тные/кру́глые/фигу́рные ско́бкиhranaté/kulaté/složené závorky

dřez: кру́глая/квадра́тная/ова́льная ку́хонная мо́йкаkulatý/čtvercový/oválný dřez

metr: квадра́тный/куби́ческий метрčtvereční/krychlový metr

квадра́тный: квадра́тный столčtvercový stůl