Hlavní obsah

čtvereční, čtverečný

Vyskytuje se v

centimetr: centimetr čtvereční/krychlovýквадра́тный/куби́ческий сантиме́тр

metr: čtvereční/krychlový metrквадра́тный/куби́ческий метр

квадра́тный: kilometr čtverečníквадра́тный киломе́тр

čtvereční: čtvereční metrквадра́тный метр