Hlavní obsah

oko

Podstatné jméno, rod střední

  1. (zrakový orgán) глаз, о́коmodré/hnědé očiголубы́е/ка́рие глаза́přimhouřit očiприщу́рить глаза́otevřít očiоткры́ть глаза́sklopit očiопусти́ть глаза́na vlastní očiсо́бственными глаза́ми, воо́чию
  2. (smyčka, kroužek) сило́к, пе́тляmít oko na punčošeиме́ть пе́тлю на чулке́
  3. (co připomíná oko) глаз, очко́mořské okoго́рное о́зероmagické okoмаги́ческий глазpaví okoпавли́ний глазvraní okoворо́ний глаз

Vyskytuje se v

třeštit: třeštit oči, třeštit zrakdívat se пя́лить/тара́щить глаза́

valit: valit oči/bulvypoulit тара́щить/пя́лить глаза́

vyboulit: vyboulit očivytřeštit вы́таращить/вы́пучить глаза́

čtyři: mezi čtyřma očimaс гла́зу на́ глаз

druhý: druhé oči brýleвторы́е глаза́

hnědý: hnědé očiка́рие глаза́

kuří: kuří okoмозо́ль

mezi: mezi čtyřma očimaс гла́зу на глаз

obrace: oko upletené obraceизна́ночная петля́

od, ode: měřit od okaме́рить на глаз(о́к)

oko: mořské okoго́рное о́зеро

pastva: pastva pro očiприя́тное зре́лище, глаз не оторва́ть, (пря́мо) загляде́нье

paví: babočka paví oko(дневно́й) павли́ний глаз

podle: podle okaна глазо́к

psí: Měl psí oči.У него́ бы́ли пре́данные (по-)соба́чьи глаза́.

volský: gastr. volské okoяи́чница-глазу́нья

výtok: výtok z očíвыделе́ния из глаз

akomodace: akomodace okaаккомода́ция гла́за

do: dívat se do očíсмотре́ть в глаза́

hltat: hltat koho očimaпожира́ть глаза́ми

chrpově: chrpově modré očiнебе́сно/василько́во голубы́е глаза́

klesat: klesat v očích jinýchпа́дать в глаза́х други́х

klížit se: Oči se klíží.Глаза́ слипа́ются.

lahodit: lahodit okuласка́ть глаз

mžitka: mžitky před očimaмельтеше́ние пе́ред глаза́ми

pouhý: viditelný pouhým okemви́димый невооружённым гла́зом

přejíždět: přejíždět očimaша́рить глаза́ми

přimhouřit: přimhouřit očiприщу́рить глаза́

přivřít: přivřít očiприщу́рить глаза́

sklopit: sklopit očiопусти́ть глаза́, поту́пить взор

smaragdový: smaragdové očiизумру́дные глаза́

spustit: nespustit oči z kohoне спуска́ть глаз с кого

světle: světle zelené očiсве́тло-зелёные глаза́

světlý: světlé očiсве́тлые глаза́

svůj, svá, své, svoje: (ne)věřit svým očím(не) ве́рить свои́м/со́бственным глаза́м

šetřit: šetřit si zdraví/oči/sílyбере́чь здоро́вье/глаза́/си́лы

tmavohnědý: tmavohnědé očiка́рие глаза́

váček: váčky pod očimaмешки́ под глаза́ми

vykulit: vykulit oči údivemвы́таращить глаза́ от удивле́ния

výplach: med. výplach očí/žaludkuпромыва́ние глаз/желу́дка

vyrazit: vyrazit komu zub/okoвы́шибить кому зуб/глаз

zakoulet: zakoulet očimaповраща́ть глаза́ми

zamhouřit: zamhouřit očiзажму́рить глаза́

zapadlý: zapadlé očiвпа́вшие глаза́

zavřít: zavřít očiзакры́ть глаза́

zvednout: zvednout oči ke komuподня́ть глаза́ на кого

zvlhlý: zvlhlé očiвла́жные глаза́

bít: bít do očíреза́ть глаза́, броса́ться в глаза́

důlek: Lezou mu oči z důlků.Его́ глаза́ ле́зут на лоб.

hovořit: hovořit s kým mezi čtyřma očimaговори́ть с кем с гла́зу на глаз

chránit: chránit koho/co jako oko v hlavěбере́чь кого/что как зени́цу о́ка

klapka: mít klapky na očíchиме́ть шо́ры на глаза́х

koulet: koulet očimaвраща́ть глаза́ми

koutek: zahlédnout co koutkem okaуви́деть что кра́ем гла́за

navrch: Má oči navrch hlavy.У него́ глаза́ вы́лезли на лоб.

oba, obě: přivřít nad čím obě očiсмотре́ть сквозь па́льцы на что, закры́ть глаза́ на что

obrátit: obrátit oči v sloupзакати́ть глаза́

odhadnout: odhadnout od okaприки́нуть на глаз

opatrovat: opatrovat koho/co jako oko v hlavěбере́чь кого/что как зени́цу о́ка

otevřený: mít oči otevřenéбыть настороже́

otevřít se: Otevřely se mu oči.У него́ откры́лись глаза́.

pěst: být jako pěst na okoни к селу́ ни к го́роду, ob. ни прише́й ни пристегни́

podívat se: podívat se smrti/pravdě do očíпосмотре́ть сме́рти/пра́вде в глаза́

pohledět: pohlédnout pravdě do očíпосмотре́ть пра́вде в глаза́

povědět: povědět (celou) pravdu do očíвы́сказать в лицо́ всю пра́вду

pravda: podívat se pravdě do očíпосмотре́ть пра́вде в глаза́

pro: pro (jeho) krásné očiра́ди (его́) прекра́сных глаз

přecházet: až oči přecházejíпрям глаза́м больно́

pytel: Má pytle pod očima.У неё мешки́ под глаза́ми.

sloup: obrátit oči v sloupзакати́ть глаза́

sníst: Div ji nesní očima.Он пожира́ет её глаза́ми.

spadnout: Spadly mu šupiny z očí.У него́ глаза́ откры́лись/пелена́ с глаз упа́ла.

stopka: mít oči na stopkáchгляде́ть в о́ба (глаза́)

strach: Strach má velké oči.У стра́ха глаза́ велики́.

střežit: střežit koho/co jako oko v hlavěбере́чь/храни́ть кого/что как зени́цу о́ка

střízlivý: dívat se na svět střízlivýma očimaсмотрю́ на мир тре́звыми глаза́ми

tam: jít tam, kam oči vedouидти́ туда́, куда́ глаза́ глядя́т

trn: Jsem mu trnem v oku.Я у него́ как бельмо́ на глазу́.

věřit: nevěřit svým očímне ве́рить свои́м глаза́м

vlastní: vidět na vlastní očiви́деть свои́ми со́бственными глаза́ми

vodnatý: vodnaté oči bezbarvé,mdléводяни́стые глаза́

z, ze: Kouká mu to z očí.По глаза́м ви́дно.

za: oko za oko, zub za zubо́ко за о́ко, зуб за́ зуб

kulit: kulit očiтара́щить глаза́