Hlavní obsah

obrátit

Dokonavé sloveso

  1. (naruby ap.) переверну́ть(stránku ap.) оберну́ть(kalhoty naruby) вы́вернуть (наизна́нку)obrátit kapsy (naruby)вы́вернуть карма́ныobrátit co narubyвы́вернуть наизна́нку что
  2. (auto ap.) поверну́ть(obličej ap.) отверну́ть, отврати́ть
  3. přen.(zamířit) обрати́тьobrátit pozornost na coобрати́ть внима́ние на что
  4. přen.(přimět) обрати́ть
  5. přen.(změnit v opak) преврати́ть, поверну́ть(ся)

Vyskytuje se v

žert: obrátit v žert coобрати́ть в шу́тку что

dotaz: Máte-li nějaké dotazy, obraťte se na...С вопро́сами обраща́йтесь к...

kapsa: obrátit kapsy (naruby)вы́вернуть карма́ны

obrátit se: Vše se v dobré obrátí.Всё обернётся к лу́чшему.

požadavek: Obrátil se na nás s požadavkem.Он обрати́лся к нам с тре́бованием.

prosba: obrátit se na koho s prosbouобрати́ться к кому с про́сьбой

žádost: Obrátil se na mne s žádostí.Он обрати́лся ко мне с про́сьбой.

adresa: obrátit se na špatnou adresuобрати́ться не по а́дресу

dobré: Vše se v dobré obrátí.В ито́ге всё ко́нчится хорошо́.

list: Obraťme list.Переме́ним те́му.

naruby: obrátit celý dům narubyпереверну́ть весь дом вверх дном

oko: obrátit oči v sloupзакати́ть глаза́

sloup: obrátit oči v sloupзакати́ть глаза́

напра́вить: obrátit pozornost na koho/coнапра́вить внима́ние к кому/чему

обрати́ть: obrátit v žert coобрати́ть в шу́тку что

внима́ние: všimnout si čeho, obrátit pozornost k čemuобрати́ть внима́ние на что

поверну́ть: otočit se, obrátit se nazpětповерну́ть наза́д

поверну́ться: obrátit se zády ke komu поверну́ться спино́й к кому

прибе́гнуть: obrátit se na koho (s prosbou o pomoc)прибе́гнуть к по́мощи кого

obrátit: obrátit kapsy (naruby)вы́вернуть карма́ны