Hlavní obsah

obrátit se

Dokonavé sloveso

  1. (převrátit se) переверну́ться, оберну́ться(kalhoty naruby) вы́вернуться
  2. (při chůzi ap.) поверну́ться(opačným směrem) верну́ться
  3. přen.(změnit se) оберну́тьсяVše se v dobré obrátí.Всё обернётся к лу́чшему.
  4. přen.(požádat někoho) обрати́ться к комуNevím, na koho se mám obrátit.Я не зна́ю к кому́ мне обрати́ться.
  5. (odvrátit se) поверну́ться
  6. přen.(od přátel) отдали́ться

Vyskytuje se v

dotaz: Máte-li nějaké dotazy, obraťte se na...С вопро́сами обраща́йтесь к...

požadavek: Obrátil se na nás s požadavkem.Он обрати́лся к нам с тре́бованием.

prosba: obrátit se na koho s prosbouобрати́ться к кому с про́сьбой

žádost: Obrátil se na mne s žádostí.Он обрати́лся ко мне с про́сьбой.

adresa: obrátit se na špatnou adresuобрати́ться не по а́дресу

поверну́ть: поверну́ть наза́дotočit se, obrátit se nazpět

поверну́ться: поверну́ться спино́й к комуobrátit se zády ke komu

прибе́гнуть: прибе́гнуть к по́мощи когоobrátit se na koho (s prosbou o pomoc)