Hlavní obsah

list

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (rostliny) листpotrav. bobkový listлавро́вый лист
  2. (papíru ap.) листlist papíruлист бума́ги
  3. kniž.(dopis) письмо́, посла́ние
  4. (úřední dokument) свиде́тельствоrodný/oddací/úmrtní listсвиде́тельство о рожде́нии/бра́ке/сме́ртиživnostenský listсвиде́тельство о предпринима́тельской де́ятельностиzáruční listгаранти́йный тало́н
  5. (co je tvarem podobné listu) лист

Vyskytuje se v

bobkový: лавро́вый листbobkový list

dodací: накладна́яdodací list

krycí: коверно́тekon. krycí list

nákladní: накладна́яekon. nákladní list

oddací: свиде́тельство о бра́кеoddací list

průvodní: охра́нный лист, охра́нная гра́мотаprůvodní list

přízemní: прикорневы́е ли́стьяbot. přízemní listy

rodný: свиде́тельство о рожде́нии, ме́трикаrodný list

titulní: ти́тульный лист, ти́тулpolygr. titulní list

vstřícný: супроти́вные ли́стьяbot. vstřícné listy

zápočtový: лицево́й счёт рабо́тника, спра́вка о разме́ре за́работкаzápočtový list

záruční: гаранти́йный тало́нzáruční list

zelný: голубцы́plněné zelné listy

živnostenský: свиде́тельство о предпринима́тельской де́ятельностиživnostenský list

přeložit: сложи́ть лист вче́тверо/вдво́еpřeložit list nadvakrát/napůl

úmrtní: свиде́тельство о сме́ртиúmrtní list

výkazový: отчётный листvýkazový list

výuční: свиде́тельство о профессиона́льной подгото́вкеvýuční list

obrátit: Дава́й перевернём страни́цу.Obraťme list.

otočit: перемени́ть те́му разгово́ра, перевести́ разгово́р на другу́ю те́муpřen. otočit list

гаранти́йный: гаранти́йный тало́нzáruční list

извеще́ние: извеще́ние о доста́вкеdodací list

лавро́вый: лавро́вый листbobkový list koření

пе́ристый: пе́ристые ли́стьяzpeřené listy

старшинство́: старшинство́ рукnejvyšší list v pokeru ap.

охра́нный: охра́нная гра́мотаprůvodní list

свиде́тельство: бра́чное свиде́тельствоoddací list

list: лавро́вый листpotrav. bobkový list