Hlavní obsah

stránka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (část tiskoviny) страни́ца(novinová) полоса́Zlaté stránky telefonní seznamЖёлтые страни́цы
  2. (webová) Интерне́т-са́йт, Интерне́т-страни́ца, веб-са́йтfiremní webové stránkyсетево́й сайтdomovská stránkaдома́шняя страни́ца, хо́ум-пейджwebová stránka(web-)страни́ца, (веб-)страни́ца, вебса́йт, (web-)са́йт
  3. (aspekt, zřetel) сторона́, аспе́кт чегоkladná/záporná stránka čehoположи́тельная/отрица́тельная сторона́ чегоling. zvuková stránka jazykaзвукова́я сторона́ языка́světlá/stinná stránka věciсве́тлая/тенева́я сторона́ де́лаpo všech stránkáchво всех отноше́ниях

Vyskytuje se v

domovský: výp. domovská stránkaдома́шняя страни́ца

silný: silná stránkaси́льная сторона́

webový: webová stránka(веб)са́йт, веб-страни́ца, (web)-са́йт, web-страни́ца

zlatý: Zlaté stránkyЖёлтые страни́цы

aktualizace: poslední aktualizace stránkyпосле́дняя актуализа́ция са́йта

normovaný: normovaná stránkaнормиро́ванная страни́ца

оборо́тный: odvrácená strana, stinná stránka čehoоборо́тная сторона́ чего

разме́тка: (typografické) zrcadlo úprava strany pro sazbu, výp. náhled stránky rozložení textuразме́тка страни́цы

раскру́тка: spuštění (webových) stránekраскру́тка са́йта

тёмный: temné stránky životaтёмные полоса́ жи́зни

ви́димость: Návštěvnost webové stránky se zvyšuje.Ви́димость са́йта повыша́ется.

страни́ца: domovská stránka, homepage дома́шняя страни́ца

шурша́ть: šustit stránkamiшурша́ть страни́цами

stránka: Zlaté stránky telefonní seznamЖёлтые страни́цы