Hlavní obsah

stránka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (část tiskoviny) страни́ца(novinová) полоса́Zlaté stránky telefonní seznamЖёлтые страни́цы
  2. (webová) Интерне́т-са́йт, Интерне́т-страни́ца, веб-са́йтfiremní webové stránkyсетево́й сайтwebová stránka(web-)страни́ца, (веб-)страни́ца, вебса́йт, (web-)са́йт
  3. (aspekt, zřetel) сторона́, аспе́кт чегоkladná/záporná stránka čehoположи́тельная/отрица́тельная сторона́ чегоsvětlá/stinná stránka věciсве́тлая/тенева́я сторона́ де́лаpo všech stránkáchво всех отноше́ниях

Vyskytuje se v

domovský: výp. domovská stránkaдома́шняя страни́ца

silný: silná stránkaси́льная сторона́

webový: webová stránka(веб)са́йт, веб-страни́ца

zlatý: Zlaté stránkyЖёлтые страни́цы

aktualizace: poslední aktualizace stránkyпосле́днее обновле́ние са́йта

оборо́тный: оборо́тная сторона́ чегоodvrácená strana, stinná stránka čeho

разме́тка: разме́тка страни́цы(typografické) zrcadlo úprava strany pro sazbu, výp. náhled stránky rozložení textu

раскру́тка: раскру́тка са́йтаspuštění (webových) stránek

тёмный: тёмные по́лосы жи́зниtemné stránky života

ви́димость: Ви́димость са́йта повыша́ется.Návštěvnost webové stránky se zvyšuje.

страни́ца: дома́шняя страни́цаdomovská stránka, homepage