Hlavní obsah

silný

Přídavné jméno

  1. (fyzicky) си́льный, кре́пкий
  2. (výkonný) си́льный, мо́щныйsilný motorси́льный дви́гатель
  3. (pevný, odolný) си́льный, твёрдыйsilná vůleси́льная во́ляsilná stránkaси́льная сторона́
  4. (mocný, vlivný) си́льный, могу́чийsilná politická stranaси́льная па́ртия
  5. (účinný, působivý) си́льный, эффекти́вныйsilný dojemси́льное впечатле́ниеsilná slovaси́льные слова́
  6. (tlustý) то́лстыйsilná vrstvaто́лстый слой
  7. (postava ap.) по́лный, то́лстыйsilná stehnaси́льные бёдра
  8. (intenzivní) си́льный, интенси́вныйsilná vůněси́льный за́пахsilný kuřákзая́длый кури́льщик
  9. (mocně působící) кре́пкий

Vyskytuje se v

čaj: кре́пкий чайsilný čaj

pohlaví: си́льный полsilné/silnější pohlaví o mužích

dojem: произвести́ си́льное впечатле́ниеvyvolat silný dojem

mráz: соба́чий моро́зvelmi silný mráz

kramflek: Он хорошо́ подко́ван.Je silný v kramflecích.

tabák: Э́то уже́ сли́шком.To je trochu silný tabák.

пол: си́льный полsilné pohlaví mužské

о́стрый: о́стрый ве́терsilný vítr

то́лстый: то́лстые очки́silné brýle s mnoha dioptriemi

silný: си́льная во́ляsilná vůle