Hlavní obsah

silně

Vyskytuje se v

čaj: silný čajкре́пкий чай

pohlaví: silné/silnější pohlaví o mužíchси́льный пол

přehnat: silně přehnat co(пере)хвати́ть че́рез край, hovor. перегну́ть па́лку в чём

silný: silná vůleси́льная во́ля

dojem: vyvolat silný dojemпроизвести́ си́льное впечатле́ние

mráz: velmi silný mrázсоба́чий моро́з

popudit: Jeho jednání mě silně popudilo.Его́ посту́пок возмути́л меня́ до кра́йности.

kramflek: Je silný v kramflecích.Он хорошо́ подко́ван.

tabák: To je trochu silný tabák.Э́то уже́ сли́шком.

пол: silné pohlaví mužské си́льный пол

облива́ться: silně se potitоблива́ться по́том

о́стрый: silný vítrо́стрый ве́тер

то́лстый: silné brýle s mnoha dioptriemiто́лстые очки́