Hlavní obsah

trochu, trošku

Vyskytuje se v

trochu: ani trochuничу́ть, отню́дь

v, ve: mít trochu v hlavě být podnapilýбыть под хмелько́м

protáhnout se: Musím se trochu protáhnout.Мне на́до немно́жко размя́ться.

škodit: Trocha opatrnosti nemůže škodit.Осторо́жность не повреди́т.

mlýn: přijít se svou troškou do mlýnaвнести́ свою́ ле́пту

padlý: trochu padlý na hlavuнемно́го с приве́том

tabák: To je trochu silný tabák.Э́то уже́ сли́шком.

кро́шка: není ani trochaни кро́шки нет

внести́: přispět svou troškou do mlýnaвнести́ свою́ ле́пту

посло́вица: Na každém šprochu pravdy trochu.Посло́вица не ми́мо мо́лвится.