Hlavní obsah

velmi

Vyskytuje se v

blízko: velmi blízko čehoв двух шага́х от чего

domýšlivý: Je velmi domýšlivý.Он о́чень высо́кого мне́ния о себе́.

mráz: velmi silný mrázсоба́чий моро́з

pohotově: velmi pohotově zareagovat ap.максима́льно операти́вно

rozrušit: Její smrt ho velmi rozrušila.Её смерть его́ си́льно взволнова́ла.

vděčný: Jsem vám velmi vděčný.Я вам о́чень благода́рен.

ме́ра: сверх ме́рыnadmíru, velmi, příliš, velice

шаг: в двух-трёх шага́хpár kroků, velmi blízko

благода́рный: Я вам о́чень благода́рен.Jsem vám velmi vděčný.

большо́й: с больши́м удово́льствиемvelmi rád

ва́жно: Э́то о́чень ва́жно.Je to velmi důležité.

интере́сно: Э́то о́чень интере́сно.To je velmi zajímavé.

осо́бо: осо́бо опа́сенvelmi/zvláště nebezpečný

призна́тельный: Я вам о́чень призна́телен.Jsem vám velmi zavázán.

спеши́ть: Я о́чень спешу́.Mám velmi naspěch.

отли́чно: Э́то отли́чно изве́стно ка́ждому.To každý velmi dobře ví.

ре́па: деше́вле па́реной ре́пыza babku, skoro zadarmo, velmi lacino

сво́йство: Э́то де́ло делика́тного сво́йства.Jde o velmi delikátní záležitost.

стро́го: стро́го ме́жду на́миjen mezi námi, velmi důvěrné