Hlavní obsah

интере́сно

Příslovce

  • zajímavě, poutavě hovořit ap.Мне интере́сно, как...Jsem zvědavý, jak..., Rád bych věděl, jak...

Vyskytuje se v

знать: интере́сно знатьrád(a) bych věděl(a)

кино́: интере́сное кино́zajímavá podívaná

положе́ние: в (интере́сном) положе́нииv jiném stavu těhotná

бо́лее: Бо́лее чем интере́сно.Je to více než zajímavé.

požehnaný: v požehnaném stavu těhotnáв (интере́сном) положе́нии

zajímavost: turistické zajímavosti(туристи́ческие) достопримеча́тельности, интере́сные места́

čtivý: čtivá knihaинтере́сная кни́га

proběhnout: Tiskem proběhla zajímavá zpráva.В пре́ссе мелькну́ло интере́сное сообще́ние.

zajímavý: zajímavé témaинтере́сная те́ма

zvědavý: Jsem zvědavý...Мне интере́сно..., Я хочу́ знать...

интере́сно: Мне интере́сно, как...Jsem zvědavý, jak..., Rád bych věděl, jak...

интере́сно: Э́то о́чень интере́сно.To je velmi zajímavé.