Hlavní obsah

бо́лее

Příslovce

  1. víc
  2. víc při srovnáváníбо́лее ва́жноdůležitější

Vyskytuje se v

мно́го: мно́го-мно́гоmaximálně, nanejvýš

погоди́ть: немно́го погодя́o něco později, za chvíli, po chvíli

тем: тем бо́лееtím spíš, tím lépe

мно́го: сли́шком мно́го(přes)příliš

ду́мать: мно́го о себе́ ду́матьhodně si o sobě myslet

мно́го: Я мно́го чего́ вида́л.Viděl jsem leccos.

наро́д: В за́ле мно́го наро́ду.V sále je mnoho lidí.

плечо́: У меня́ за плеча́ми бо́лее...Mám za sebou/na kontě více než...

расхо́довать: Э́та маши́на сли́шком мно́го расхо́дует.To auto strašně žere.

спустя́: мно́го лет спустя́po mnoha letech

вода́: Мно́го/нема́ло воды́ утекло́.Uplynulo hodně vody/času.

соста́риться: Мно́го бу́дешь знать, ско́ро соста́ришься.Kdo je moc zvědavý, bude brzo starý.

dost: dost a dostбо́лее чем уго́дно, ско́лько душе́ уго́дно

fůra: mít fůru práceиме́ть мно́го дел

méně: více méněбо́лее ме́нее

ohled: v mnoha ohledechв мно́гих отноше́ниях

směr: v mnoha směrechво мно́гих отноше́ниях

z, ze: jeden z mnohaоди́н из мно́гих

čas: Mám hodně času.У меня́ мно́го вре́мени.

časově: časově náročnýтре́бующий мно́го вре́мени

moc: Bylo tam moc lidí.Там бы́ло мно́го люде́й.

nedlouho: nedlouho potéнемно́го спустя́

obsahovat: Obsahuje mnoho tuku.Соде́ржит мно́го жи́ра.

pilno: Mám na pilno.У меня́ мно́го рабо́ты., Я о́чень за́нят.

před, přede: před (mnoha) letyмно́го лет тому́ наза́д

přesunout: přesunout na pozdější termínотнести́ на бо́лее по́здний срок

působit: působit velké starostiдоставля́ть мно́го хло́пот

spíš: tím spíšeтем бо́лее

troufat si: Moc si troufáš!Ты сли́шком мно́го себе́ позволя́ешь!

uplynout: Od té doby uplynulo hodně času.С тех пор мно́го вре́мени прошло́.

piplačka: To je piplačka!С э́тим мно́го возни́!

povyk: Mnoho povyku pro nic.Мно́го шу́ма из ничего́.

přijít: přijít jako na zavolanouприйти́, как нельзя́ бо́лее кста́ти

se, si: Moc si o sobě myslí.Сли́шком мно́го о себе́ ду́мает.

skutek: Mnoho řečí, ale skutek utek.Мно́го слов, да ма́ло де́ла.

utéct: Skutek utek.Мно́го слов - ма́ло де́ла.

víc: více méněбо́лее и́ли ме́нее

za: Má toho hodně za sebou.Он мно́го пережи́л.

zdar: Mnoho zdaru!Мно́го успе́хов!

zvědavý: Kdo je zvědavý, bude brzo starý.Мно́го бу́дешь знать, ско́ро соста́ришься.

бо́лее: бо́лее или ме́нееvíce méně

бо́лее: бо́лее того́(ještě) k tomu, (ještě) navíc

бо́лее: бо́лее чемvíce než

бо́лее: тем бо́лееtím spíš, navíc

бо́лее: тем бо́лее чтоtím spíš, že

бо́лее: бо́лее ва́жноdůležitější

бо́лее: Бо́лее чем интере́сно.Je to více než zajímavé.