Hlavní obsah

мно́го

Vyskytuje se v

бо́льше: бо́льше того́nadto ještě, k tomu ještě, a navíc

да́льше: да́льше бо́льшеz bláta do louže, čím dál tím hůř

мно́гий: мно́гая ле́таhodně zdraví (a let), hovor. mnoga leta

мно́го: мно́го-мно́гоmaximálně, nejvíc

немо́й: вели́кий немо́йéra němého filmu

погоди́ть: немно́го погодя́o něco později, za chvíli, po chvíli

сожале́ние: к большо́му/вели́кому сожале́ниюbohužel, k čí velké lítosti, je (velmi) líto komu

счёт: по большо́му счётуve své podstatě, vzato kolem a kolem, důkladně

тем: тем бо́лееtím spíš, tím lépe

хи́трость: не вели́ка/э́ка хи́трость!to není žádné umění/žádná věda

ва́жность: вели́ка ва́жностьnedůležitost, hloupost

вели́кий: Вели́кая Оте́чественная война́Velká vlastenecká válka

оте́чественный: Вели́кая Оте́чественная война́Velká vlastenecká válka část 2. sv. války za účasti SSSR

па́лец: большо́й па́лецpalec

револю́ция: Вели́кая Октя́брьская Социалисти́ческая Револю́цияVelká říjnová socialistická revoluce

сини́ца: сини́ца больша́яsýkora koňadra

таз: большо́й/ма́лый тазvelká/malá pánev

большо́й: большо́е спаси́боmnohokrát děkuji

глаз: У стра́ха глаза́ вели́ки.Strach má velké oči.

горизо́нт: больши́е горизо́нты у когоmá (před sebou) velkou budoucnost

го́род: небольшо́й го́родmaloměsto

де́ньги: больши́е де́ньгиobrovské prachy

ду́мать: мно́го о себе́ ду́матьhodně si o sobě myslet

ездо́к: Туда́ я бо́льше не ездо́к.Tam už mě víckrát neuvidí.

значи́тельно: значи́тельно бо́льшеmnohem více

наро́д: В за́ле мно́го наро́ду.V sále je mnoho lidí.

подря́д: мно́гие го́ды подря́дněkolik let za sebou

разменя́ть: разменя́ть большу́ю кварти́ру на двеvyměnit velký byt na dva

расхо́довать: Э́та маши́на сли́шком мно́го расхо́дует.To auto strašně žere.

спаси́бо: Большо́е спаси́бо!Mockrát děkuji!

спрос: по́льзоваться больши́м спро́сомjít na odbyt, těšit se velkému zájmu

спустя́: мно́го лет спустя́po mnoha letech

число́: большо́е число́ люде́йvelký počet osob

чуть: чуть бо́льшеnepatrně víc, o něco více

вода́: Мно́го/нема́ло воды́ утекло́.Uplynulo hodně vody/času.

вред: Э́то принесёт бо́льше вреда́, чем по́льзы.To přinese víc škody než užitku.

изве́дать: мно́гое изве́дал на своём ве́куmá už mnoho za sebou

соста́риться: Мно́го бу́дешь знать, ско́ро соста́ришься.Kdo je moc zvědavý, bude brzo starý.

страх: У стра́ха глаза́ вели́ки.Strach má velké oči.

čínský: Вели́кая кита́йская стена́Velká čínská zeď

děkovat: Большо́е спаси́бо.Mnohokrát děkuji.

div: чу́до из чуде́с, вели́кое чу́доdiv divoucí

doložka: кла́узула/огово́рка о наибо́льшем благоприя́тствованииdoložka nejvyšších výhod

dost: бо́лее чем уго́дно, ско́лько душе́ уго́дноdost a dost

doušek: больши́ми глотка́миplnými doušky

dvakrát: вдво́е бо́льше, в два ра́за бо́льшеdvakrát tolik

fůra: име́ть мно́го делmít fůru práce

hedvábný: (вели́кий) шёлковый путьhist. hedvábná stezka

kapka: (бо́льше) ни ка́пли(už) ani kapku

méně: бо́лее ме́нееvíce méně

možná: как мо́жно бо́льшеco možná nejvíc

nadměrný: больши́е разме́рыnadměrné velikosti

něco: с небольши́мněco přes

ohled: в мно́гих отноше́нияхv mnoha ohledech

Petr: Пётр Вели́кийPetr Veliký

půst: Вели́кий постVelký půst od Popeleční středy do Velikonoc

pysk: больши́е/ма́лые половы́е гу́быanat. velké/malé stydké pysky

revoluce: Вели́кая францу́зская револю́цияVelká francouzská revoluce

ručička: больша́я/ма́лая стре́лкаvelká/malá ručička

směr: во мно́гих отноше́нияхv mnoha směrech

stezka: вели́кий шёлковый путьhedvábná stezka

stydký: ма́лые/больши́е половы́е гу́быmalé/velké stydké pysky

šedý: кора́ большо́го мо́згаanat. šedá kůra mozková

škaredý: Вели́кая/Страстна́я среда́círk. Škaredá středa

tercie: ма́лая/больша́я те́рцияmalá/velká tercie

třesk: Большо́й Взрывastron. velký třesk

třikrát: втро́е бо́льше, втройне́třikrát tolik/víc

válka: Вели́кая Оте́чественная война́hist. Velká vlastenecká válka

valný: по бо́льшей ча́сти, бо́льшей ча́стьюz valné části

velkokvětý: простре́л большо́й/кру́пный, сон-трава́ больша́яkoniklec velkokvětý

бо́лее: бо́лее или ме́нееvíce méně

velký: больша́я вода́velká voda

vlastenecký: Вели́кая Оте́чественная война́Velká vlastenecká válka

voda: больша́я вода́velká voda

výhoda: кла́узула о наибо́льшем благоприя́тствованииpolit. doložka nejvyšších výhod

z, ze: бо́льше всего́ze všeho nejvíc

zeď: Вели́кая кита́йская стена́Velká čínská zeď

zvíře: ва́жная пти́ца, больша́я ши́шкаvelké zvíře prominent

čas: У меня́ мно́го вре́мени.Mám hodně času.

čím dál víc: Лю́ди покупа́ют всё бо́льше.Lidé nakupují čím dál víc.

dál: Я (уже́) бо́льше не могу́ э́того терпе́ть.Už to dál nemohu vydržet.

dík: Большо́е спаси́бо.Díky moc.

dostat: Меня́ никто́ бо́льше не заста́вит туда́ идти́.Víckrát mě tam nikdo nedostane.

drobný: челове́к небольшо́го ро́стаčlověk drobné postavy

hodina: ждать бо́льше ча́саčekat přes hodinu

chutnat: Он большо́й люби́тель пое́сть.Pořád mu chutná.

legrace: Он (большо́й) шутни́к.Je samá legrace.

moc: Там бы́ло мно́го люде́й.Bylo tam moc lidí.

nadělat: нажи́ть больши́е де́ньгиnadělat velké peníze

nedlouho: немно́го спустя́nedlouho poté

nejraději: Бо́льше всего́ я люблю́ чёрное пи́во.Nejraději mám černé pivo.

očekávat: мно́гого ожида́ть от когоočekávat mnoho od koho

opakovat se: Пусть э́то бо́льше не повторя́ется!Ať se to víckrát neopakuje!

pěkně: Большо́е спаси́бо., О́чень благода́рен.Děkuji pěkně.

pocta: Э́то больша́я честь для меня́.Je to pro mě velká pocta.

porce: ма́лая/больша́я по́рцияmalá/velká porce

před, přede: мно́го лет тому́ наза́дpřed (mnoha) lety

přesunout: отнести́ на бо́лее по́здний срокpřesunout na pozdější termín

přikládat: придава́ть большо́е значе́ние чемуpřikládat čemu velký význam

působit: доставля́ть мно́го хло́потpůsobit velké starosti

slavný: вели́кий/сла́вный деньslavný den

spíš: тем бо́лееtím spíše

široký: Ю́бка велика́ в та́лии.Sukně je široká v pase.

troufat si: Ты сли́шком мно́го себе́ позволя́ешь!Moc si troufáš!

ukopnout: ушиби́ть большо́й па́лец ноги́ukopnout si palec

uplynout: С тех пор мно́го вре́мени прошло́.Od té doby uplynulo hodně času.

užitek: принести́ бо́льше вреда́ чем по́льзыnadělat víc škody než užitku

velkoplošný: большо́й экра́нvelkoplošná obrazovka

velkovévodství: Вели́кое ге́рцогство Люксембу́ргgeogr. Velkovévodství lucemburské

velmoc: вели́кая я́дерная держа́ваjaderná velmoc