Hlavní obsah

большо́й

Přídavné jméno-а́я, -о́е; бо́льше, бо́льший

  1. velký rozměrem ap.
  2. významný, velký člověk ap.
  3. velký, početný příbuzenstvo ap.большо́е спаси́боmnohokrát děkujiс больши́м удово́льствиемvelmi rád

Přídavné jméno-а́я, -о́е; бо́льше, бо́льший

  1. по бо́льшей ча́сти převážně, hlavně, zejména

Vyskytuje se v

бо́льше: бо́льше того́nadto ještě, k tomu ještě, a navíc

бо́льше: и бо́льше ничего́víc nic, a konec, hotovo

бу́ква: челове́к с большо́й бу́квыčlověk s velkým Č

да́льше: да́льше бо́льшеz bláta do louže, čím dál tím hůř

ко́шка: больши́е ко́шкиvelké kočky lvi, tygři ap.

сожале́ние: к большо́му/вели́кому сожале́ниюbohužel, k čí velké lítosti, je (velmi) líto komu

счёт: по большо́му счётуve své podstatě, vzato kolem a kolem, důkladně

ши́шка: (больша́я) ши́шка(velké) zvíře, hlavoun, (velký) šéf

дя́тел: большо́й пёстрый дя́телstrakapoud

па́лец: большо́й па́лецpalec

сини́ца: больша́я сини́цаsýkora koňadra

таз: большо́й/ма́лый тазvelká/malá pánev

бо́льше: ждать бо́льше часа́čekat víc než hodinu

бо́льше: всё бо́льшеčím dál víc

бо́льше: Бо́льше нет вопро́сов?Další otázky nejsou?

горизо́нт: больши́е горизо́нты у когоmá (před sebou) velkou budoucnost

го́род: небольшо́й го́родmaloměsto

де́ньги: больши́е де́ньгиobrovské prachy

ездо́к: Туда́ я бо́льше не ездо́к.Tam už mě víckrát neuvidí.

значи́тельно: значи́тельно бо́льшеmnohem více

небольшо́й: два́дцать с небольши́мněco (málo) přes dvacet

оберну́ться: Э́то мо́жет оберну́ться больши́ми неприя́тностями.Z toho můžou být velké problémy.

раз: в разы́ бо́льшеněkolikrát víc

разменя́ть: разменя́ть большу́ю кварти́ру на двеvyměnit velký byt za dva (menší)

спаси́бо: Большо́е спаси́бо!Mockrát děkuji!

спрос: по́льзоваться больши́м спро́сомjít na odbyt, těšit se velkému zájmu

число́: большо́е число́ люде́йvelký počet osob

чуть: чуть бо́льшеnepatrně víc, o něco více

шлем: Большо́й шлемGrand Slam

вред: Э́то принесёт бо́льше вреда́, чем по́льзы.To přinese víc škody než užitku.

глаз: де́лать больши́е глаза́(úžasem) valit oči na co

děkovat: Mnohokrát děkuji.Большо́е спаси́бо.

doložka: doložka nejvyšších výhodкла́узула/огово́рка о наибо́льшем благоприя́тствовании

doušek: plnými douškyбольши́ми глотка́ми

dvakrát: dvakrát tolikвдво́е бо́льше, в два ра́за бо́льше

kapka: (už) ani kapku(бо́льше) ни ка́пли

množství: velké množstvíбольшо́е коли́чество

možná: co možná nejvícкак мо́жно бо́льше

nadměrný: nadměrné velikostiбольши́е разме́ры

něco: něco přesс небольши́м

ručička: velká/malá ručičkaбольша́я/ма́лая стре́лка

stydký: malé/velké stydké pyskyма́лые/больши́е половы́е гу́бы

šedý: anat. šedá kůra mozkováкора́ большо́го мо́зга

tercie: malá/velká tercieма́лая/больша́я те́рция

třesk: astron. velký třeskБольшо́й Взрыв

třikrát: třikrát tolik/vícвтро́е бо́льше, втройне́

valný: z valné částiпо бо́льшей ча́сти, бо́льшей ча́стью

velký: velká vodaбольша́я вода́

velký: jít na velkou (stranu)сходи́ть по-большо́му/в туале́т

velký: velká rodinaбольша́я семья́

velký: velké penízeбольши́е де́ньги

voda: velká vodaбольша́я вода́

výhoda: polit. doložka nejvyšších výhodкла́узула о наибо́льшем благоприя́тствовании

z, ze: ze všeho nejvícбо́льше всего́

zvíře: velké zvíře prominentва́жная пти́ца, больша́я ши́шка

co: čím dél vícвсё бо́льше

co: co nejdéle/nejvíce/nejlépeкак мо́жно до́льше/бо́льше/лу́чше

čím dál víc: Lidé nakupují čím dál víc.Лю́ди покупа́ют всё бо́льше.

čím dál víc: Líbí se mi to čím dál víc.Мне э́то нра́вится всё бо́льше.

dál: Už to dál nemohu vydržet.Я (уже́) бо́льше не могу́ э́того терпе́ть.

dík: Díky moc.Большо́е спаси́бо.

dostat: Víckrát mě tam nikdo nedostane.Меня́ никто́ бо́льше не заста́вит туда́ идти́.

drobný: člověk drobné postavyчелове́к небольшо́го ро́ста

hodina: čekat přes hodinuждать бо́льше ча́са

chutnat: Pořád mu chutná.Он большо́й люби́тель пое́сть.

legrace: Je samá legrace.Он (большо́й) шутни́к.

nadělat: nadělat velké penízeнажи́ть больши́е де́ньги

nastokrát: Děkuji nastokrát.Спаси́бо большо́е.

nejraději: Nejraději mám...Бо́льше всего́ я люблю́...

opakovat se: Ať se to víckrát neopakuje!Пусть э́то бо́льше не повторя́ется!

pěkně: Děkuji pěkně.Большо́е спаси́бо.

pocta: Je to pro mě velká pocta.Э́то больша́я честь для меня́.

porce: malá/velká porceма́лая/больша́я по́рция

přikládat: přikládat čemu velký významпридава́ть большо́е значе́ние чему

ukopnout: ukopnout si palecушиби́ть большо́й па́лец ноги́

užitek: nadělat víc škody než užitkuнанести́ бо́льше вреда́, чем по́льзы

velkoplošný: velkoplošná obrazovkaбольшо́й экра́н

většina: převážná/nadpoloviční/těsná většinaзначи́тельное/просто́е/незначи́тельное большо́е

vkročit: Už tam nikdy nevkročím.Я туда́ бо́льше ни ного́й.

vliv: mít velký vlivиме́ть большо́е влия́ние/авторите́т

výběr: velký výběrбольшо́й вы́бор, широ́кий ассортиме́нт

vysoký: vysoké nákladyбольши́е расхо́ды

význam: přikládat čemu velký významпридава́ть большо́е значе́ние чему

budoucnost: má (před sebou) velkou budoucnost kdoбольши́е горизо́нты у кого, ждёт блестя́щее бу́дущее кого

mnohokrát: mnohokrát děkujiбольшо́е спаси́бо

nadělat: nadělat víc škody než užitkuсде́лать бо́льше вреда́, чем по́льзы

nikdy: nikdy víceникогда́ бо́льше

sem: chvilka sem, chvilka tamмину́той бо́льше, мину́той ме́ньше

škoda: Nadělal víc škody než užitku.Он принёс бо́льше вреда́, чем по́льзы.

tolik: zaplatit dvakrát tolikзаплати́ть вдвойне́ бо́льше