Hlavní obsah

большо́й

Vyskytuje se v

да́льше: z bláta do louže, čím dál tím hůřда́льше бо́льше

сожале́ние: bohužel, k čí velké lítosti, je (velmi) líto komuк большо́му/вели́кому сожале́нию

счёт: ve své podstatě, vzato kolem a kolem, důkladněпо большо́му счёту

па́лец: palecбольшо́й па́лец

сини́ца: sýkora koňadraсини́ца больша́я

таз: velká/malá pánevбольшо́й/ма́лый таз

большо́й: mnohokrát děkujiбольшо́е спаси́бо

горизо́нт: má (před sebou) velkou budoucnostбольши́е горизо́нты у кого

го́род: maloměstoнебольшо́й го́род

де́ньги: obrovské prachyбольши́е де́ньги

ездо́к: Tam už mě víckrát neuvidí.Туда́ я бо́льше не ездо́к.

значи́тельно: mnohem víceзначи́тельно бо́льше

разменя́ть: vyměnit velký byt na dvaразменя́ть большу́ю кварти́ру на две

спаси́бо: Mockrát děkuji!Большо́е спаси́бо!

спрос: jít na odbyt, těšit se velkému zájmuпо́льзоваться больши́м спро́сом

число́: velký počet osobбольшо́е число́ люде́й

чуть: nepatrně víc, o něco víceчуть бо́льше

вред: To přinese víc škody než užitku.Э́то принесёт бо́льше вреда́, чем по́льзы.

глаз: (úžasem) valit oči, kulit oči na coбольши́е глаза́ де́лать

děkovat: Mnohokrát děkuji.Большо́е спаси́бо.

doložka: doložka nejvyšších výhodкла́узула/огово́рка о наибо́льшем благоприя́тствовании

doušek: plnými douškyбольши́ми глотка́ми

dvakrát: dvakrát tolikвдво́е бо́льше, в два ра́за бо́льше

kapka: (už) ani kapku(бо́льше) ни ка́пли

možná: co možná nejvícкак мо́жно бо́льше

nadměrný: nadměrné velikostiбольши́е разме́ры

něco: něco přesс небольши́м

pysk: anat. velké/malé stydké pyskyбольши́е/ма́лые половы́е гу́бы

ručička: velká/malá ručičkaбольша́я/ма́лая стре́лка

stydký: malé/velké stydké pyskyма́лые/больши́е половы́е гу́бы

šedý: anat. šedá kůra mozkováкора́ большо́го мо́зга

tercie: malá/velká tercieма́лая/больша́я те́рция

třesk: astron. velký třeskБольшо́й Взрыв

třikrát: třikrát tolik/vícвтро́е бо́льше, втройне́

valný: z valné částiпо бо́льшей ча́сти, бо́льшей ча́стью

velkokvětý: koniklec velkokvětýпростре́л большо́й/кру́пный, сон-трава́ больша́я

velký: velká vodaбольша́я вода́

voda: velká vodaбольша́я вода́

výhoda: polit. doložka nejvyšších výhodкла́узула о наибо́льшем благоприя́тствовании

z, ze: ze všeho nejvícбо́льше всего́

zvíře: velké zvíře prominentва́жная пти́ца, больша́я ши́шка

čím dál víc: Lidé nakupují čím dál víc.Лю́ди покупа́ют всё бо́льше.

dál: Už to dál nemohu vydržet.Я (уже́) бо́льше не могу́ э́того терпе́ть.

dík: Díky moc.Большо́е спаси́бо.

dostat: Víckrát mě tam nikdo nedostane.Меня́ никто́ бо́льше не заста́вит туда́ идти́.

drobný: člověk drobné postavyчелове́к небольшо́го ро́ста

hodina: čekat přes hodinuждать бо́льше ча́са

chutnat: Pořád mu chutná.Он большо́й люби́тель пое́сть.

legrace: Je samá legrace.Он (большо́й) шутни́к.

nadělat: nadělat velké penízeнажи́ть больши́е де́ньги

nejraději: Nejraději mám černé pivo.Бо́льше всего́ я люблю́ чёрное пи́во.

opakovat se: Ať se to víckrát neopakuje!Пусть э́то бо́льше не повторя́ется!

pěkně: Děkuji pěkně.Большо́е спаси́бо., О́чень благода́рен.

pocta: Je to pro mě velká pocta.Э́то больша́я честь для меня́.

porce: malá/velká porceма́лая/больша́я по́рция

přikládat: přikládat čemu velký významпридава́ть большо́е значе́ние чему

ukopnout: ukopnout si palecушиби́ть большо́й па́лец ноги́

užitek: nadělat víc škody než užitkuпринести́ бо́льше вреда́ чем по́льзы

velkoplošný: velkoplošná obrazovkaбольшо́й экра́н

většina: převážná/nadpoloviční/těsná většinaзначи́тельное/просто́е/незначи́тельное большо́е

vkročit: Už tam nikdy nevkročím.Я туда́ бо́льше ни ного́й.

vliv: mít velký vlivиме́ть большо́е влия́ние/авторите́т

výběr: velký výběrбольшо́й вы́бор, широ́кий ассортиме́нт

vysoký: vysoké nákladyбольши́е расхо́ды

význam: přikládat čemu velký významпридава́ть большо́е значе́ние чему

budoucnost: má (před sebou) velkou budoucnost kdoбольши́е горизо́нты у кого, ждёт блестя́щее бу́дущее кого

mnohokrát: mnohokrát děkujiбольшо́е спаси́бо

nikdy: nikdy víceникогда́ бо́льше

sem: chvilka sem, chvilka tamмину́той бо́льше, мину́той ме́ньше

škoda: Nadělal víc škody než užitku.Он принёс бо́льше вреда́, чем по́льзы.

tolik: zaplatit dvakrát tolikзаплати́ть вдвойне́ бо́льше

бо́льше: nadto ještě, k tomu ještě, a navícбо́льше того́