Hlavní obsah

pěkně

Vyskytuje se v

brynda: попа́сть в переплёт, сесть в лу́жу, оказа́ться в пи́ковом положе́нииdostat se do (pěkné) bryndy

vítat: Добро́ пожа́ловать!Vítejte!, Pěkně Vás vítám!

dělat se: Проясня́ется.Dělá se pěkně.

pěkný: Прия́тных выходны́х!Pěkný víkend (přeji)!

podat si: Я вот его́ проберу́, когда́ придёт.Pěkně si ho podám, až přijde.

postava: У неё стро́йная фигу́ра.Má pěknou postavu.

pytlovina: Что за ерунда́!To je pěkná pytlovina!

užít: Наслажда́йтесь о́тпуском!Pěkně si užijte dovolenou!

kaše: попа́сть в переплётdostat se do pěkné kaše

provádět: выки́дывать номера́, проде́лывать шту́киprovádět (pěkné) kousky

šlamastyka: попа́сть в переде́лку, сесть в лу́жуdostat se do pěkné šlamastyky

zavařit: завари́ть ка́шуzavařit (si) pěknou kaši

вы́кинуть: вы́кинуть но́мерvyvést pěkný kousek

ска́зываться: Ско́ро ска́зка ска́зывается, да не ско́ро де́ло де́лается.Pěkně se to řekne, ale hůř udělá.

вот: Вот вам прекра́сный приме́р.Tady máte pěkný příklad.

поко́рно: Благодарю́ поко́рно.iron. Pěkně děkuji.

разбо́й: Э́то су́щий разбо́й!To je pěkná zlodějina!

стро́йный: стро́йная де́вушкаdívka s pěknou postavou

стре́ляный: стре́ляная пти́цаvykutálený člověk, hovor.,expr. pěkný kos

pěkně: Большо́е спаси́бо., О́чень благода́рен.Děkuji pěkně.