Hlavní obsah

dál

Podstatné jméno, rod ženský

  • даль(dívat se) do dáli(смотре́ть) вдальv dáliвдали́z dáliи́здали

Příslovce

  1. (v porovnání - vzdáleností ap.) (по)да́льше, да́лееDále! vstupteВойди́те!, Заходи́те!Pojďte dál!Проходи́те!, Входи́те!
  2. (pokračování děje) да́льше, да́лее, бо́льшеCo bude dál?Что бу́дет да́льше?a tak dálи так да́лее, и т.д.Čtěte dál!Продолжа́йте (чита́ть)!Už to dál nemohu vydržet.Я (уже́) бо́льше не могу́ э́того терпе́ть.Takhle už to dál nejde.Так да́льше де́ло не пойдёт.Čím dál, tím líp!Чем да́льше, тем лу́чше!

Vyskytuje se v

dalece: насто́лько, в тако́й ме́реtak dalece natolik

daleko: зайти́ сли́шком далеко́zajít příliš daleko

daleký: прыжо́к в длину́sport. skok daleký

děj: хими́ческий проце́ссchemický děj

dělo: зени́тное/противота́нковое ору́диеprotiletadlové/protitankové dělo

hůř: всё ху́же (и ху́же)čím dál hůř

přídavek: посо́бие на дете́йpřídavky na děti

příspěvek: посо́бие на дете́йpříspěvek na děti

skok: прыжо́к в длину́/в высоту́/с шесто́мskok daleký/vysoký/o tyči

široko: повсю́ду, везде́, куда́ ни пойдёшьširoko daleko

být: Э́то недалеко́.Není to daleko.

dál: (смотре́ть) вдаль(dívat se) do dáli

dít se: Что здесь происхо́дит?, В чём тут де́ло?Co se tu děje?

dítě: У них дво́е дете́й.Mají dvě děti.

dotáhnout: далеко́ пойти́dotáhnout to daleko

dozor: оста́вить дете́й без присмо́траnechat děti bez dozoru

harpunový: гарпу́нная пу́шкаharpunové dělo

hlídat: наблюда́ть за детьми́hlídat děti

izobarický: изоба́рный проце́ссizobarický děj

jít: Проходи́(те), пожа́луйста.Pojď(te) dál.

nedaleký: в ближа́йшем бу́дущемv nedaleké budoucnosti

neděle: в воскресе́ньеv neděli

odvézt: отвезти́ дете́й в са́дикodvézt děti do školky

postarat se: позабо́титься о де́тяхpostarat se o děti

protiletadlový: зени́тное ору́диеprotiletadlové dělo

sever: Кра́йний/Далёкий Се́верDaleký sever

takto: Так да́льше не пойдёт.Takto to dál nejde.

zanechat: оста́вить дете́й без присмо́траzanechat děti bez dozoru

doskákat: Кто ра́но встаёт, тому́ бог даёт.přísl. Ranní ptáče dál doskáče.

jablko: Я́блоко от я́блони недалеко́ па́дает.Jablko nepadá daleko od stromu.

od, ode: держа́ться от кого на расстоя́нииdržet si koho daleko od těla

padat: Я́блоко от я́блони недалеко́ па́дает.Jablko nepadá daleko od stromu.

příliš: перейти́ ме́ру в чём, зайти́ сли́шком далеко́, hovor. переборщи́тьzajít příliš daleko

ptáče: Кто ра́но встаёт, тому́ Бог даёт.Ranní ptáče dál doskáče.

ranní: Кто ра́но встаёт, тому́ Бог даёт.Ranní ptáče dál doskáče.

strom: Я́блоко от я́блони недалеко́ па́дает.Jablko nepadá daleko od stromu.

zacházet: заходи́ть сли́шком далеко́zacházet příliš daleko

верста́: за версту́hrozně daleko

зарубе́жье: да́льнее зарубе́жьеdaleké zahraničí všechny ostatní zahraniční státy

кра́йний: Кра́йний Се́верDaleký sever

лю́лька: автомоби́льная лю́лькаautosedačka (pro nejmenší děti)

пу́шка: зени́тная пу́шкаprotiletadlové dělo

самохо́дный: самохо́дная пу́шкаsamohybné dělo

čím dál víc: Лю́ди покупа́ют всё бо́льше.Lidé nakupují čím dál víc.

эпизо́д: в эпизо́дахve vedlejších rolích, dále hrají ...

бо́льше: всё бо́льшеčím dál víc

вдали́: жить вдали́ от родны́хžít daleko od příbuzných

воскресе́нье: в воскресе́ньеv neděli

да́же: Все прити́хли, да́же де́ти.Všichni utichli, dokonce i děti.

дальне́йший: в дальне́йшемdále, v budoucnu

да́льше: да́льше всехnejdál

о: забо́титься о де́тяхstarat se o děti

пожа́р: Что за пожа́р?Co se děje?, Hoří (snad)?

располага́ться: Проходи́те и располага́йтесь!Pojďte dál a udělejte si pohodlí!

ста́рше: для дете́й ста́рше 6 летpro děti od 6 let

твори́ться: Что тут твори́тся?Co se tu děje?

учи́ть: учи́ть ребя́т пла́ванию/пла́ватьučit děti plavat

ча́ще: всё ча́щеčím dál častěji

де́тка: ма́ленькие де́тки - ма́ленькие бе́дкиmalé děti, malé starosti

колоко́льня: со свое́й колоко́льни смотре́тьnevidět dál, než na špičku svého nosu

продолжа́ться: Жизнь продолжа́ется.Život jde dál.

проходи́ть: Проходи́те!Dále!, Vstupte!

я́блоко: Я́блоко от я́блони недалеко́ па́дает.Jablko nepadá daleko od stromu.