Hlavní obsah

hůř, hůře

Příslovce

  1. (nekvalitněji) ху́жеPracuje čím dál hůř.Она́ рабо́тает всё ху́же (и ху́же).čím dál hůřвсё ху́же (и ху́же)
  2. (nezdravěji) ху́же
  3. (obtížněji) ху́же
  4. (nečestněji) ху́же

Vyskytuje se v

horší: чёрный деньhorší časy

i: в ра́достях и печа́ляхv dobrém i zlém

nechat: оста́вить что на чёрный деньnechat si co na horší časy

případ: в лу́чшем/ху́дшем слу́чаеv nejlepším/nejhorším případě

špatný: плохи́е но́востиšpatné zprávy

zlé: име́ть к кому прете́нзии, обижа́ться на кого за чтоmít komu co za zlé

zlý: тяжёлые времена́zlé časy

čekat: Ху́дшее впереди́.To horší nás teprve čeká.

dělat se: Ей стано́вится ду́рно.Dělá se jí špatně.

jádro: По су́ти, он не так плох.V jádru není tak špatný.

jméno: по́льзоваться хоро́шей/дурно́й репута́циейmít dobré/špatné jméno

nasednout: сесть не в тот ваго́нnasednout do špatného vagonu

nejhorší: Са́мое плохо́е ещё впереди́.To nejhorší nás ještě čeká.

plašit: пуга́ть люде́й плохи́ми новостя́миplašit lidi špatnými zprávami

pořídit: Он не доби́лся ничего́.Špatně pořídil.

pověst: име́ть хоро́шую/дурну́ю репута́циюmít dobrou/špatnou pověst

prosím: Извини́те, я не расслы́шал.Prosím? Špatně jsem rozuměl. do telefonu

prospěch: неуспева́емостьšpatný školní prospěch

skončit: Всё э́то пло́хо ко́нчится.Tohle špatně skončí.

snášet: пло́хо переноси́ть хо́лодšpatně snášet chlad

špatně: Часы́ врут.Hodiny jdou špatně.

ukazovat: представля́ть в ло́жном све́теukazovat ve špatném světle

vidět: Я в э́том ничего́ плохо́го не ви́жу.Nevidím na tom nic špatného.

viditelnost: хоро́шая/плоха́я/нулева́я ви́димостьdobrá/špatná/nulová viditelnost

vkus: дурно́й/то́нкий/изы́сканный вкусšpatný/jemný/vytříbený vkus

vytočit: набра́ть непра́вильный но́мерvytočit špatné telefonní číslo

změna: переме́ны/измене́ния к лу́чшему/ху́дшемуzměny k lepšímu/horšímu

adresa: обрати́ться не по а́дресуobrátit se na špatnou adresu

chytit: взя́ться (за де́ло) не с того́ конца́chytit co za špatný konec

pes: Осторо́жно, зла́я соба́ка!Pozor, zlý pes!

rozmar: быть в хоро́шем/плохо́м настрое́нииbýt v dobrém/ špatném rozmaru

schovat: отложи́ть на чёрный деньschovat si co na horší časy

stát: Его́ дела́ иду́т/обстоя́т хорошо́/пло́хо.Stojí si dobře/špatně.

vrhnout: бро́сить тень на кого/чтоvrhnout špatné světlo na koho/co

zle: Никогда́ не быва́ет так пло́хо, что́бы не могло́ быть ещё ху́же.Nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř.

лес: как в лесу́nic nechápat, špatně se orientovat

осторо́жно: Осторо́жно, (зла́я) соба́ка!Pozor, (zlý) pes!

поня́ть: пло́хо поня́ть чтоšpatně pochopit co

ска́зываться: Ско́ро ска́зка ска́зывается, да не ско́ро де́ло де́лается.Pěkně se to řekne, ale hůř udělá.

тошнота́: вызыва́ть тошноту́působit zvedání žaludku, zvedat žaludek komu, dělat špatně od žaludku komu

тяжёлый: тяжёлая пи́щаšpatně stravitelné jídlo

у́хо: Он туг на́ уши.Špatně slyší., Je nahluchlý.

худо́й: худы́е времена́špatné časy

язы́к: злы́е языки́zlé jazyky

ви́димость: плоха́я ви́димостьšpatná viditelnost

вниз: смотре́ть сверху́ вниз на кого/чтоdívat se svrchu/špatně na koho/co

де́ло: Дела́ пло́хи.Vypadá to špatně.

зако́нчиться: Э́то пло́хо зако́нчится.To špatně skončí.

кра́йний: в кра́йнем слу́чаеv nejhorším případě

нача́ло: Непло́хо для нача́ла.Pro začátek to není špatné.

позади́: Са́мое тру́дное позади́.Nejhorší máme za sebou.

приме́та: плоха́я приме́таšpatné znamení

то́шно: Мне то́шно от лека́рств.Z léků je mi zle.

гнев: гнев плохо́й сове́тчикhněv je špatný rádce

добро́: Нет ху́да без добра́.Všechno zlé je k něčemu dobré.

сбереже́ние: сбереже́ния на чёрный деньúspory na horší časy

сдоброва́ть: Ему́ не сдоброва́ть.S ním to špatně dopadne.

тётка: Го́лод не тётка.Hlad je špatný přítel.

hůř: всё ху́же (и ху́же)čím dál hůř

ху́до: Нет ху́да без добра́.Všechno zlé je k něčemu dobré.

ши́ло: ши́ло на мы́ло сменя́тьudělat špatnou volbu