Hlavní obsah

lépe, líp

Vyskytuje se v

a: zkrátka a dobřeкоро́че говоря́

den: Dobrý den.До́брый день., Здра́вствуйте.

dobré: po dobrémпо-хоро́шему

duše: dobrá dušeдо́брая душа́

dvakrát: Není mi dvakrát dobře.Мне не сли́шком хорошо́., Мне не по себе́.

chuť: Dobrou chuť!Прия́тного аппети́та!

chutnání: Dobré chutnání!Прия́тного аппети́та!

i: v dobrém i zlémв ра́достях и печа́лях

noc: Dobrou noc!Споко́йной но́чи!

odbyt: jít dobře na odbytнаходи́ть хоро́ший сбыт

odpoledne: Dobré odpoledne.До́брый день.

počkat: počkat (si) na lepší časyпогоди́ть до лу́чших времён

případ: v nejlepším/nejhorším případěв лу́чшем/ху́дшем слу́чае

ráno: dobré ránoдо́брое у́тро

večer: Dobrý večer. pozdravДо́брый ве́чер.

všechen, všechna, všechno: Všechno nejlepší!Всего́ хоро́шего!

známý: dobrý/starý známýхоро́ший/ста́рый знако́мый

bavit se: Dobře se bavte!(Вам) хорошо́ повесели́ться!

dál: Čím dál, tím líp!Чем да́льше, тем лу́чше!

daleko: Je to daleko lepší.Э́то намно́го лу́чше.

dobře: myslet to s kým dobřeжела́ть кому добра́

dojem: udělat dobrý dojemпроизвести́ хоро́шее впечатле́ние

dopadnout: Všechno dobře dopadlo.Всё ко́нчилось хорошо́.

jitro: Dobré jitro!До́брое у́тро!

jméno: mít dobré/špatné jménoпо́льзоваться хоро́шей/дурно́й репута́цией

kondice: být v dobré kondiciбыть в хоро́шей фо́рме

lépe: čím dřív, tím lépeчем ра́ньше тем лу́чше

lepší: Je lepší než já.Он лу́чше меня́.

mít: mít dobrý platхорошо́ зараба́тывать

mít se: Mám se dobře.У меня́ всё хорошо́.

narozeniny: Všechno nejlepší k narozeninám.Поздравля́ю с днём рожде́ния!, Всего́ хоро́шего!

nést: Nesu vám dobré zprávy.Я приношу́ вам хоро́шие изве́стия.

obrat: obrat k lepšímuпереме́на к лу́чшему, поворо́т к лу́чшему

obrátit se: Vše se v dobré obrátí.Всё обернётся к лу́чшему.

optání: Jak se máte? Děkuji za optání, dobře.Как пожива́ете? Спаси́бо, хорошо́.

papání: dobré papáníвку́сное ку́шанье

patřit: patřit k nejlepším žákůmпринадлежа́ть к числу́ лу́чших ученико́в

pověst: mít dobrou/špatnou pověstиме́ть хоро́шую/дурну́ю репута́цию

prodejný: dobře prodejné zbožíхо́дкий това́р

přání: přání všeho nejlepšíhoнаилу́чшие пожела́ния

rada: dát komu dobrou raduдать кому хоро́ший сове́т

rozejít se: rozejít se v dobrémразойти́сь по хоро́шему

rozumět: Dobře mu rozumím.Я его́ хорошо́ понима́ю.

ruka: dát do dobrých rukouотда́ть в хоро́шие ру́ки

smysl: v pravém/dobrém/užším smyslu slovaв по́лном/хоро́шем/у́зком смы́сле сло́ва

špinit: špinit čí dobré jménoпоро́чить чьё до́брое и́мя

ukázat: ukázat dobrou vůli/své cityпрояви́ть до́брую во́лю/свои́ чу́вства

úmysl: dobré úmyslyхоро́шие наме́рения

věštit: To nevěští nic dobrého.Э́то не предвеща́ет/не сули́т ничего́ хоро́шего.

vidět: dobře vidět na blízkoхорошо́ ви́деть на бли́зкое расстоя́ние

viditelnost: dobrá/špatná/nulová viditelnostхоро́шая/плоха́я/нулева́я ви́димость

vlastnost: dobré lidské vlastnostiхоро́шие ка́чества челове́ка

vychovaný: dobře vychované dítě způsobnéблаговоспи́танный ребёнок

vypečený: dobře vypečený pirožekрумя́ный пирожо́к

zajištěný: dobře finančně zajištěný člověkчелове́к с доста́тком

zapomenout: zapomenout na dobré vychováníзабы́ть хоро́шее воспита́ние

změna: změny k lepšímu/horšímuпереме́ны/измене́ния к лу́чшему/ху́дшему

znamení: To je dobré znamení.Э́то к добру́.

blýskat (se): Blýská se na lepší časy.Де́ло идёт на попра́вку.

čas: staré dobré časyста́рое до́брое вре́мя

do: Do třetice všeho dobrého.Бог тро́ицу лю́бит.

doma: Všude dobře, doma nejlépe.В гостя́х хорошо́, а до́ма (всё-таки) лу́чше.

dřív: Čím dříve, tím lépe.Чем ра́ньше, тем лу́чше.

kde: místo, kde lišky dávají dobrou nocмедве́жий у́гол

krátce: krátce a dobřeпро́сто/коро́че говоря́

mrtvý: O mrtvých jen dobře.О мёртвых пло́хо не говоря́т.

nad, nade: Dobrá rada nad zlato.До́брый сове́т доро́же зо́лота.

naposled: Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.Хорошо́ смеётся тот, кто смеётся после́дним.

něco: Lepší něco než nic.Лу́чше ма́ло чем ничего́.

nikdy: Lépe pozdě než nikdy.Лу́чше по́здно, чем никогда́.

no: No dobře.Ну, хорошо́!

nuže: nuže dobráну, хорошо́/ла́дно

ovoce: Zakázané ovoce nejlíp chutná.Запре́тный плод всегда́ сла́док.

pálit: Pálí ho dobré bydlo.С жи́ру бе́сится.

pozdě: Lépe pozdě než nikdy.Лу́чше по́здно, чем никогда́.

příliš: Znám tě příliš dobře.Я сли́шком хорошо́ тебя́ зна́ю.

rozmar: být v dobrém/ špatném rozmaruбыть в хоро́шем/плохо́м настрое́нии

smát se: Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.Хорошо́ смеётся тот, кто смеётся после́дний.

stát: Stojí si dobře/špatně.Его́ дела́ иду́т/обстоя́т хорошо́/пло́хо.

svědomí: podle svého nejlepšího vědomí a svědomíне за страх, а за со́весть

tak: Dobře ti tak.Так тебе́ и на́до.

třetice: do třetice všeho dobréhoбог тро́ицу лю́бит

ukázat se: ukázat se v lepším světleпоказа́ть себя́ в лу́чшем све́те

v, ve: Ve dvou se to lépe táhne.Одному́ хорошо́, но вдвоём лу́чше.

vědomí: podle nejlepšího vědomí a svědomíне за страх, а за со́весть

věk: v nejlepším věkuв лу́чшем во́зрасте

vespolek: Dobré ráno vespolek!До́брое у́тро всем!

víra: v dobré vířeв по́лной уве́ренности

všude: Všude dobře, doma nejlíp.В гостя́х хорошо́, а до́ма лу́чше.

zapsaný: přen. Je dobře zapsaný u koho.Он на хоро́шем счету́ у кого.

zlato: Dobrá rada nad zlato.Ка́ждый сове́т на вес зо́лота.

dobrý: mít dobrou náladuбыть в хоро́шем настрое́нии

владе́ть: umět (dobře) psátвладе́ть перо́м

добро́: vzpomínat v dobrémпомина́ть добро́м

лад: Je to na dobré cestě.Де́ло пошло́ на лад.

недорого́й: za dobrou cenuза недорогу́ю це́ну

ночь: Dobrou noc!Споко́йной но́чи!

подело́м: Máš co ti patří., Dobře ti tak.Подело́м тебе́!

пожела́ние: přání všeho nejlepšíhoнаилу́чшие пожела́ния

поздравля́ть: Všechno nejlepší!, Blahopřeji!Поздравля́ю!

похожде́ние: Osudy dobrého vojáka Švejka Похожде́ния бра́вого солда́та Шве́йка

раке́тка: nejlepší tenista/tenistka na světěпе́рвая раке́тка ми́ра

аппети́т: Dobrou chuť!Прия́тного аппети́та!

блю́до: dobré jídloвку́сное блю́до

брать: (Ryby) dobře berou.Ры́ба хорошо́ берёт.

вку́сно: Moc dobré!, To je dobrota!О́чень вку́сно!

вку́сный: dobrý obědвку́сный обе́д

воспита́ние: kvalitní výchova, dobré vychováníхоро́шее воспита́ние

гора́здо: mnohem lépeгора́здо лу́чше

де́йствовать: Lék dobře působí.Лека́рство де́йствует хорошо́.

де́ло: (dobře) ovládat svou profesiхорошо́ знать своё де́ло

из: nejlepší ze všechлу́чший из всех

лу́чше: cítit se lépeчу́вствовать себя́ лу́чше

нева́жно: Není mi moc dobře.Нева́жно себя́ чу́вствую.

нехорошо́: Není mi dobře.Мне нехорошо́.

обойти́сь: Všechno dobře dopadne.Всё обойдётся.

обстоя́ть: Věci se daří dobře.Дела́ обстоя́т хорошо́.

побалова́ть: dopřát si dobrou kávuпобалова́ть себя́ вку́сным ко́фе

пра́здник: Všechno nejlepší! k státnímu svátkuС пра́здником!

прийти́: dostat dobrou náladuприйти́ в хоро́шее настрое́ние

рожде́ние: Všechno nejlepší k narozeninám!С днём рожде́ния!

са́мый: nejlepšíса́мый хоро́ший

тем: čím dřív, tím lépeчем ра́ньше, тем лу́чше

ты: Dobře rozumí technice.Он с те́хникой на ты.

ты́сяча: tisíckrát lepší в ты́сячу раз лу́чше

чу́вствовать: Nemocný se cítí dobře.Больно́й чу́вствует себя́ хорошо́.

гость: Všude dobře, doma nejlíp.В гостя́х хорошо́, а до́ма лу́чше.

друг: Je lepší mít sto přátel než sto rublů.Не име́й сто рубле́й, а име́й сто друзе́й.

жир: pálí ho dobré bydloс жи́ру бе́сится

ка́рта: V tom se vyzná (nejlíp ze všech)., Na to je nejlepší.Ему́ и ка́рты в ру́ки.

конча́ться: Konec dobrý, všechno dobré.Всё хорошо́, что хорошо́ конча́ется.

но́вость: Žádná zpráva - dobrá zpráva.Отсу́тствие новосте́й уже́ хоро́шая но́вость.

отли́чно: To každý velmi dobře ví.Э́то отли́чно изве́стно ка́ждому.

поле́зно: je dobré vědětполе́зно знать

прекра́сно: Však ty moc dobře víš...Ты ведь прекра́сно зна́ешь...

про́сто: prostě a jednoduše, zkrátka a dobřeпро́сто - напро́сто

ры́ба: cítit se jako ryba ve vodě, cítit se dobře, být ve svém živlu kdeкак ры́ба в воде́ чу́вствовать себя́ где

сли́вки: sbírat smetanu, přen.,iron. vybírat si to nejlepšíснима́ть сли́вки

смея́ться: Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.Смеётся тот, кто смеётся после́дний.

со́весть: jednat podle svého (nejlepšího) svědomíпоступи́ть по со́вести

споко́йно: cítit se dobřeчу́вствовать себя́ споко́йно

споко́йный: Dobrou noc!Споко́йной но́чи!

туда́: Dobře mu tak!Туда́ и ему́ доро́га!

удо́бно: Je mi tady moc dobře.Мне здесь о́чень удо́бно.

хоро́ший: Konec dobrý, všechno dobré.Всё хорошо́, что хорошо́ конча́ется.

ху́до: Všechno zlé je k něčemu dobré.Нет ху́да без добра́.

четвёрка: Dobře se učí, má dvojky.Учи́ться хорошо́, на четвёрки.