Hlavní obsah

lépe, líp

Příslovce

  1. (příjemněji) лу́чше
  2. (uspokojivěji) лу́чше, верне́еčím dřív, tím lépeчем ра́ньше тем лу́чше

Vyskytuje se v

a: zkrátka a dobřeкоро́че говоря́

den: Dobrý den.До́брый день., Здра́вствуйте.

dobré: po dobrémпо-хоро́шему

dobrý: mít dobrou náladuбыть в хоро́шем настрое́нии

dobrý: Dobrou chuť!Прия́тного аппети́та!

dobrý: Dobrý den!До́брый день!

dobrý: Dobré ráno!До́брое у́тро!

dobrý: Dobrou noc!Споко́йной но́чи!

dobrý: v dobrémпо-хоро́шему, полюбо́вно

duše: dobrá dušeдо́брая душа́

chuť: Dobrou chuť!Прия́тного аппети́та!

chutnání: Dobré chutnání!Прия́тного аппети́та!

i: v dobrém i zlémв ра́достях и печа́лях

mnohem: mnohem lépe/hůřeгора́здо лу́чше/ху́же

nejlépe: co nejlépeкак мо́жно лу́чше

noc: Dobrou noc!Споко́йной но́чи!

odbyt: jít dobře na odbytнаходи́ть хоро́ший сбыт

odpoledne: Dobré odpoledne.До́брый день.

počkat: počkat (si) na lepší časyпогоди́ть до лу́чших времён

případ: v nejlepším/nejhorším případěв лу́чшем/ху́дшем слу́чае

ráno: dobré ránoдо́брое у́тро

večer: Dobrý večer. pozdravДо́брый ве́чер.

všechen, všechna, všechno: Všechno nejlepší!Всего́ хоро́шего!

známý: dobrý/starý známýхоро́ший/ста́рый знако́мый

bavit se: Dobře se bavte!(Вам) хорошо́ повесели́ться!

celkem: Jde to celkem dobře.Дела́ иду́т непло́хо.

co: Čím déle tím lépe.Чем да́льше тем лу́чше.

co: co nejdéle/nejvíce/nejlépeкак мо́жно до́льше/бо́льше/лу́чше

dál: Čím dál, tím líp!Чем да́льше, тем лу́чше!

daleko: Je to daleko lepší.Э́то намно́го лу́чше.

dobrý: do dobrých rukouв хоро́шие ру́ки

dobrý: Je to dobrý člověk.Он хоро́ший челове́к.

dobrý: Dávej dobrý pozor.Смотри́ как сле́дует.

dobrý: dobré srdce.У неё до́брое/мя́гкое се́рдце.

dobře: myslet to s kým dobřeжела́ть кому добра́

dobře: Umí dobře rusky.Хорошо́ зна́ет ру́сский язы́к.

dobře: Mějte se dobře!Всего́ хоро́шего!, Живи́те счастли́во!

dobře: Dobře to dopadlo.Всё ко́нчилось хорошо́.

dobře: Není mi dobře.Мне не по себе́.

dojem: udělat dobrý dojemпроизвести́ хоро́шее впечатле́ние

dopadnout: Všechno dobře dopadlo.Всё ко́нчилось хорошо́.

dvakrát: Není mi dvakrát dobře.Мне не сли́шком хорошо́.

jitro: Dobré jitro!До́брое у́тро!

jméno: mít dobré/špatné jménoпо́льзоваться хоро́шей/дурно́й репута́цией

kondice: být v dobré kondiciбыть в хоро́шей фо́рме

lepší: Je lepší než já.Он лу́чше меня́.

lepší: změna k lepšímuизмене́ние к лу́чшему

mít: mít dobrý platхорошо́ зараба́тывать

mít: dobré místo.У него́ хоро́шая рабо́та.

mít se: Mám se dobře.У меня́ всё хорошо́.

narozeniny: Všechno nejlepší k narozeninám.Поздравля́ю с днём рожде́ния!, Всего́ хоро́шего!

nést: Nesu vám dobré zprávy.Я приношу́ вам хоро́шие изве́стия.

obrat: obrat k lepšímuпереме́на к лу́чшему, поворо́т к лу́чшему

obrátit se: Vše se v dobré obrátí.Всё обернётся к лу́чшему.

papání: dobré papáníвку́сное ку́шанье

patřit: patřit k nejlepším žákůmпринадлежа́ть к числу́ лу́чших ученико́в

podat: podat dobrý výkonпоказа́ть хоро́шую игру́

pořízení: Přeji dobré pořízení!Жела́ю уда́чи!

pověst: mít dobrou/špatnou pověstиме́ть хоро́шую/дурну́ю репута́цию

prodejný: dobře prodejné zbožíхо́дкий това́р

přání: přání všeho nejlepšíhoнаилу́чшие пожела́ния

rada: dát komu dobrou raduдать кому хоро́ший сове́т

rozejít se: rozejít se v dobrémразойти́сь по хоро́шему

rozumět: Dobře mu rozumím.Я его́ хорошо́ понима́ю.

ruka: dát do dobrých rukouотда́ть в хоро́шие ру́ки

smysl: v pravém/dobrém/užším smyslu slovaв по́лном/хоро́шем/у́зком смы́сле сло́ва

špinit: špinit čí dobré jménoпоро́чить чьё до́брое и́мя

ukázat: ukázat dobrou vůli/své cityпрояви́ть до́брую во́лю/свои́ чу́вства

umět: Umím dobře anglicky.Я хорошо́ говорю́ по англи́йски.

úmysl: dobré úmyslyхоро́шие наме́рения

věštit: To nevěští nic dobrého.Э́то не предвеща́ет/не сули́т ничего́ хоро́шего.

vidět: dobře vidět na blízkoхорошо́ ви́деть на бли́зкое расстоя́ние

viditelnost: dobrá/špatná/nulová viditelnostхоро́шая/плоха́я/нулева́я ви́димость

vlastnost: dobré lidské vlastnostiхоро́шие ка́чества челове́ка

vychovaný: dobře vychované dítě způsobnéблаговоспи́танный ребёнок

vypečený: dobře vypečený pirožekрумя́ный пирожо́к

zajištěný: dobře finančně zajištěný člověkчелове́к с доста́тком

zapomenout: zapomenout na dobré vychováníзабы́ть хоро́шее воспита́ние

změna: změny k lepšímu/horšímuпереме́ны/измене́ния к лу́чшему/ху́дшему

znamení: To je dobré znamení.Э́то к добру́.

znít: To zní dobře.Это звучи́т хорошо́.

blýskat (se): Blýská se na lepší časy.Де́ло идёт на попра́вку.

bydlo: Pálí ho dobré bydlo.Он с жи́ру бе́сится.

čas: staré dobré časyста́рое до́брое вре́мя

do: Do třetice všeho dobrého.Бог тро́ицу лю́бит.

dobré: Vše se v dobré obrátí.В ито́ге всё ко́нчится хорошо́.

doma: Všude dobře, doma nejlépe.В гостя́х хорошо́, а до́ма (всё-таки) лу́чше.

dřív: Čím dříve, tím lépe.Чем ра́ньше, тем лу́чше.

mrtvý: O mrtvých jen dobře.О мёртвых пло́хо не говоря́т.

nad, nade: Dobrá rada nad zlato.До́брый сове́т доро́же зо́лота.