Hlavní obsah

hůř, hůře

Příslovce

  1. (nekvalitněji) ху́жеPracuje čím dál hůř.Она́ рабо́тает всё ху́же (и ху́же).čím dál hůřвсё ху́же (и ху́же)
  2. (nezdravěji) ху́же
  3. (obtížněji) ху́же
  4. (nečestněji) ху́же

Vyskytuje se v

horší: horší časyчёрный день

i: v dobrém i zlémв ра́достях и печа́лях

nechat: nechat si co na horší časyоста́вить что на чёрный день

případ: v nejlepším/nejhorším případěв лу́чшем/ху́дшем слу́чае

špatný: špatné zprávyплохи́е но́вости

zlé: mít komu co za zléиме́ть к кому прете́нзии, обижа́ться на кого за что

zlý: zlé časyтяжёлые времена́

čekat: To horší nás teprve čeká.Ху́дшее впереди́.

dělat se: Dělá se jí špatně.Ей стано́вится ду́рно.

jádro: V jádru není tak špatný.По су́ти, он не так плох.

jméno: mít dobré/špatné jménoпо́льзоваться хоро́шей/дурно́й репута́цией

nasednout: nasednout do špatného vagonuсесть не в тот ваго́н

nejhorší: To nejhorší nás ještě čeká.Са́мое плохо́е ещё впереди́.

plašit: plašit lidi špatnými zprávamiпуга́ть люде́й плохи́ми новостя́ми

pořídit: Špatně pořídil.Он не доби́лся ничего́.

pověst: mít dobrou/špatnou pověstиме́ть хоро́шую/дурну́ю репута́цию

prosím: Prosím? Špatně jsem rozuměl. do telefonuИзвини́те, я не расслы́шал.

prospěch: špatný školní prospěchнеуспева́емость

skončit: Tohle špatně skončí.Всё э́то пло́хо ко́нчится.

snášet: špatně snášet chladпло́хо переноси́ть хо́лод

špatně: Hodiny jdou špatně.Часы́ врут.

ukazovat: ukazovat ve špatném světleпредставля́ть в ло́жном све́те

vidět: Nevidím na tom nic špatného.Я в э́том ничего́ плохо́го не ви́жу.

viditelnost: dobrá/špatná/nulová viditelnostхоро́шая/плоха́я/нулева́я ви́димость

vkus: špatný/jemný/vytříbený vkusдурно́й/то́нкий/изы́сканный вкус

vytočit: vytočit špatné telefonní čísloнабра́ть непра́вильный но́мер

změna: změny k lepšímu/horšímuпереме́ны/измене́ния к лу́чшему/ху́дшему

adresa: obrátit se na špatnou adresuобрати́ться не по а́дресу

chytit: chytit co za špatný konecвзя́ться (за де́ло) не с того́ конца́

pes: Pozor, zlý pes!Осторо́жно, зла́я соба́ка!

rozmar: být v dobrém/ špatném rozmaruбыть в хоро́шем/плохо́м настрое́нии

schovat: schovat si co na horší časyотложи́ть на чёрный день

stát: Stojí si dobře/špatně.Его́ дела́ иду́т/обстоя́т хорошо́/пло́хо.

vrhnout: vrhnout špatné světlo na koho/coбро́сить тень на кого/что

zle: Nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř.Никогда́ не быва́ет так пло́хо, что́бы не могло́ быть ещё ху́же.

лес: nic nechápat, špatně se orientovatкак в лесу́

осторо́жно: Pozor, (zlý) pes!Осторо́жно, (зла́я) соба́ка!

поня́ть: špatně pochopit coпло́хо поня́ть что

ска́зываться: Pěkně se to řekne, ale hůř udělá.Ско́ро ска́зка ска́зывается, да не ско́ро де́ло де́лается.

тошнота́: působit zvedání žaludku, zvedat žaludek komu, dělat špatně od žaludku komuвызыва́ть тошноту́

тяжёлый: špatně stravitelné jídlo тяжёлая пи́ща

у́хо: Špatně slyší., Je nahluchlý.Он туг на́ уши.

худо́й: špatné časyхуды́е времена́

язы́к: zlé jazykyзлы́е языки́

ви́димость: špatná viditelnostплоха́я ви́димость

вниз: dívat se svrchu/špatně na koho/coсмотре́ть сверху́ вниз на кого/что

де́ло: Vypadá to špatně.Дела́ пло́хи.

зако́нчиться: To špatně skončí.Э́то пло́хо зако́нчится.

кра́йний: v nejhorším případěв кра́йнем слу́чае

нача́ло: Pro začátek to není špatné.Непло́хо для нача́ла.

позади́: Nejhorší máme za sebou.Са́мое тру́дное позади́.

приме́та: špatné znameníплоха́я приме́та

то́шно: Z léků je mi zle.Мне то́шно от лека́рств.

гнев: hněv je špatný rádceгнев плохо́й сове́тчик

добро́: Všechno zlé je k něčemu dobré.Нет ху́да без добра́.

сбереже́ние: úspory na horší časyсбереже́ния на чёрный день

сдоброва́ть: S ním to špatně dopadne.Ему́ не сдоброва́ть.

тётка: Hlad je špatný přítel.Го́лод не тётка.

hůř: čím dál hůřвсё ху́же (и ху́же)

ху́до: Všechno zlé je k něčemu dobré.Нет ху́да без добра́.

ши́ло: udělat špatnou volbuши́ло на мы́ло сменя́ть