Hlavní obsah

plašit

Nedokonavé sloveso

  1. (rozhánět zvěř ap.) пуга́ть, (в)спу́гивать(dobytek ap.) отгоня́ть кого/чтоplašit (divokou) zvěřспу́гивать дичь
  2. přen. expr.(znepokojovat) пуга́ть, беспоко́ить, страши́ть кого/что чемplašit lidi špatnými zprávamiпуга́ть люде́й плохи́ми новостя́ми
  3. přen.(zahánět chmury ap.) отгоня́тьpřen.(negativní pocity ap.) разгоня́ть, рассе́ять что

Vyskytuje se v

plašit se: Neplašte se předčasně!Не пуга́йтесь ра́ньше вре́мени!