Hlavní obsah

тяжёлый

Vyskytuje se v

вода́: тяжёлая вода́těžká voda D2O, deuteriumoxid

мета́лл: лёгкие/тяжёлые мета́ллыlehké/těžké kovy

промы́шленность: тяжёлая/лёгкая промы́шленностьtěžký/lehký průmysl

боре́ц: боре́ц тяжёлого ве́саzápasník těžké váhy

поврежде́ние: тяжёлое теле́сное поврежде́ниеtěžké ublížení na zdraví

atletika: lehká/těžká atletikaлёгкая/тяжёлая атле́тика

kov: lehké/těžké/barevné kovyлёгкие/тяжёлые/цветны́е мета́ллы

průmysl: lehký/těžký průmyslлёгкая/тяжёлая индустри́я/промы́шленность

tělo: lehké/těžké ublížení na těleлёгкое/тяжёлое теле́сное поврежде́ние

těžký: těžký průmyslтяжёлая промы́шленность

těžký: těžké kovyтяжёлые мета́ллы

těžký: sport. těžká váhaтяжёлый вес

těžký: těžké jídloтяжёлое блю́до

těžký: chem. těžká vodaтяжёлая вода́

váha: těžká/střední/lehká váhaтяжёлый/сре́дний/лёгкий вес

vodík: těžký vodíkтяжёлый водоро́д

zlý: zlé časyтяжёлые времена́

zranění: těžké zraněníтяжёлое ране́ние

bombardér: těžký bombardérтяжёлый бомбардиро́вщик

nemoc: lehká/těžká nemocлёгкая/тяжёлая боле́знь

těžký: těžký vzduchтяжёлый во́здух

těžký: těžká nemocтяжёлая боле́знь

těžký: těžká práceтяжёлая/чёрная рабо́та

tíživě: tíživě dolehnoutлечь (тяжёлым) бре́менем

vážný: vážná nemocтяжёлая боле́знь

zápasník: zápasník těžké váhyборе́ц тяжёлого ве́са