Hlavní obsah

промы́шленность

Podstatné jméno, rod ženský

  • průmyslдобыва́ющая/металлурги́ческая промы́шленностьtěžební/hutnický průmyslобраба́тывающая промы́шленностьzpracovatelský průmyslтяжёлая/лёгкая промы́шленностьtěžký/lehký průmyslмашинострои́тельная/вое́нная промы́шленностьstrojírenský/vojenský průmysl

Vyskytuje se v

ювели́рный: ювели́рная промы́шленностьzlatnická výroba

промы́шленность: добыва́ющая/металлурги́ческая промы́шленностьtěžební/hutnický průmysl

automobilový: автомоби́льная промы́шленностьautomobilový průmysl

hutní: металлурги́ческая промы́шленностьhutní průmysl

lehký: лёгкая промы́шленностьlehký průmysl

průmysl: Министе́рство промы́шленности и торго́вли, Минпромто́ргministerstvo průmyslu a obchodu

strojní: машинострои́тельная промы́шленностьstrojní průmysl

těžký: тяжёлая промы́шленностьtěžký průmysl

gumárenský: рези́новая промы́шленностьgumárenský průmysl

investice: капиталовложе́ния в промы́шленностьinvestice do průmyslu

rozvíjet: развива́ть промы́шленностьrozvíjet průmysl

textilní: тексти́льная промы́шленностьtextilní průmysl

zbrojní: оруже́йная промы́шленностьzbrojní průmysl

zpracovatelský: обраба́тывающая промы́шленностьzpracovatelský průmysl

лёгкий: лёгкая промы́шленностьlehký průmysl