Hlavní obsah

automobilový, řidč. automobilní

Přídavné jméno

  • автомоби́льныйautomobilová dopravaавтомоби́льный тра́нспортautomobilové závodyавтомоби́льные го́нки, автого́нкиautomobilový průmyslавтомоби́льная промы́шленность

Vyskytuje se v

doprava: automobilová/železniční/letecká dopravaавтомоби́льный/железнодоро́жный/возду́шный тра́нспорт

průmysl: automobilový průmyslавтопро́м

dopravce: automobilový dopravceавтоперево́зчик, автомоби́льный перево́зчик

závod: automobilový závodго́нки

závodník: automobilový/cyklistický/motocyklový závodníkавтого́нщик/велого́нщик/мотого́нщик

automobilový: automobilový průmyslавтомоби́льная промы́шленность