Hlavní obsah

průmysl

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (odvětví hodpodářství) промы́шленностьministerstvo průmyslu a obchoduМинисте́рство промы́шленности и торго́вли, Минпромто́рг
  2. (konkrétní odvětví) промы́шленность, инду́стрияlehký/těžký průmyslлёгкая/тяжёлая индустри́я/промы́шленностьpotravinářský/strojírenský/textilní průmyslпищева́я/машинострои́тельная/тексти́льная промы́шленностьautomobilový průmyslавтопро́м

Vyskytuje se v

automobilový: automobilový průmyslавтомоби́льная промы́шленность

hutní: hutní průmyslметаллурги́ческая промы́шленность

lehký: lehký průmyslлёгкая промы́шленность

spotřební: spotřební průmyslпроизво́дство това́ров широ́кого потребле́ния

strojní: strojní průmyslмашинострои́тельная промы́шленность

těžký: těžký průmyslтяжёлая промы́шленность

zábavní: zábavní průmyslразвлека́тельный би́знес

gumárenský: gumárenský průmyslрези́новая промы́шленность

investice: investice do průmysluкапиталовложе́ния в промы́шленность

rozvíjet: rozvíjet průmyslразвива́ть промы́шленность

textilní: textilní průmyslтексти́льная промы́шленность

zbrojní: zbrojní průmyslоруже́йная промы́шленность

zpracovatelský: zpracovatelský průmyslобраба́тывающая промы́шленность

промы́шленность: добыва́ющая/металлурги́ческая промы́шленностьtěžební/hutnický průmysl

промы́шленность: обраба́тывающая промы́шленностьzpracovatelský průmysl

промы́шленность: тяжёлая/лёгкая промы́шленностьtěžký/lehký průmysl

промы́шленность: машинострои́тельная/вое́нная промы́шленностьstrojírenský/vojenský průmysl