Hlavní obsah

průmysl

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (odvětví hodpodářství) промы́шленностьministerstvo průmyslu a obchoduМинисте́рство промы́шленности и торго́вли, Минпромто́рг
  2. (konkrétní odvětví) промы́шленность, инду́стрияlehký/těžký průmyslлёгкая/тяжёлая индустри́я/промы́шленностьpotravinářský/strojírenský/textilní průmyslпищева́я/машинострои́тельная/тексти́льная промы́шленностьautomobilový průmyslавтопро́мfilmový průmyslкинопромы́шленность

Vyskytuje se v

automobilový: автомоби́льная промы́шленностьautomobilový průmysl

hutní: металлурги́ческая промы́шленностьhutní průmysl

lehký: лёгкая промы́шленностьlehký průmysl

spotřební: произво́дство това́ров широ́кого потребле́нияspotřební průmysl

strojní: машинострои́тельная промы́шленностьstrojní průmysl

těžký: тяжёлая промы́шленностьtěžký průmysl

zábavní: развлека́тельный би́знесzábavní průmysl

gumárenský: рези́новая промы́шленностьgumárenský průmysl

investice: капиталовложе́ния в промы́шленностьinvestice do průmyslu

rozvíjet: развива́ть промы́шленностьrozvíjet průmysl

textilní: тексти́льная промы́шленностьtextilní průmysl

zbrojní: оруже́йная промы́шленностьzbrojní průmysl

zpracovatelský: обраба́тывающая промы́шленностьzpracovatelský průmysl

промы́шленность: добыва́ющая/металлурги́ческая промы́шленностьtěžební/hutnický průmysl

průmysl: Министе́рство промы́шленности и торго́вли, Минпромто́ргministerstvo průmyslu a obchodu