Hlavní obsah

lehký

Přídavné jméno

  1. (málo vážící) лёгкийsport. lehká váhaлёгкий весlehký průmyslлёгкая промы́шленностьsport. lehká atletikaлёгкая атле́тика
  2. (slabý, mírný) лёгкий, сла́быйlehké spaníчу́ткий сонlehké drogyлёгкие нарко́тики
  3. (snadný) лёгкий, просто́йlehký ziskлёгкая нажи́ва/дохо́д
  4. (klidný, bezstarostný) лёгкий, споко́йный
  5. (mravně pokleslý) лёгкийlehká holkaдеви́ца лёгкого поведе́ния

Vyskytuje se v

atletika: лёгкая/тяжёлая атле́тикаlehká/těžká atletika

kov: лёгкие/тяжёлые/цветны́е мета́ллыlehké/těžké/barevné kovy

průmysl: лёгкая/тяжёлая индустри́я/промы́шленностьlehký/těžký průmysl

tělo: лёгкое/тяжёлое теле́сное поврежде́ние, лёгкое/тяжёлое оскорбле́ние де́йствиемlehké/těžké ublížení na těle

váha: тяжёлый/сре́дний/лёгкий весtěžká/střední/lehká váha

indispozice: внеза́пное/лёгкое недомога́ниеnáhlá/lehká indispozice

nemoc: лёгкая/тяжёлая боле́зньlehká/těžká nemoc

otázka: тру́дный/лёгкий вопро́сtěžká/lehká otázka

spánek: чу́ткий/глубо́кий сонlehký/hluboký spánek

атле́тика: лёгкая атле́тикаlehká atletika

мета́лл: лёгкие/тяжёлые мета́ллыlehké/těžké kovy

промы́шленность: тяжёлая/лёгкая промы́шленностьtěžký/lehký průmysl

lehký: лёгкий весsport. lehká váha