Hlavní obsah

nemoc

Podstatné jméno, rod ženský

  • заболева́ние, боле́зньlehká/těžká nemocлёгкая/тяжёлая боле́зньnevyléčitelná nemocнеизлечи́мая боле́зньinfekční nemociинфекцио́нные заболева́нияdětské nemociде́тские боле́зниpřechodit nemocперенести́ боле́знь на нога́хnemoc z povoláníпрофессиона́льные заболева́ния

Vyskytuje se v

vystát: nemoci vystátnemoci snést не выноси́ть, не перева́ривать кого/что

kožní: kožní nemociко́жные боле́зни

mořský: mořská nemocморска́я боле́знь

nakažlivý: nakažlivá nemocзара́зная боле́знь

ozáření: med. nemoc z ozářeníлучева́я боле́знь

respirační: med. respirační nemociреспирато́рные заболева́ния

spavý: med. spavá nemocсо́нная боле́знь

šílený: vet. nemoc šílených kravкоро́вье бе́шенство, гу́бчатая энцефалопа́тия

ženský: ženské nemociже́нские боле́зни

absence: absence pro nemocотсу́тствие из-за боле́зни

dědičný: dědičná nemocнасле́дственная боле́знь

chronický: chronická nemocхрони́ческая боле́знь

nepřítomný: Je nepřítomen pro nemoc.Он отсу́тствует из-за боле́зни.

omluvit: nepřítomnost v práci omluvit nemocíоправда́ть нея́вку на рабо́те боле́знью

podpora: podpora v nemociпосо́бие по боле́зни

postupovat: Nemoc postupuje.Боле́знь прогресси́рует.

předstírat: předstírat nemocсимули́ровать боле́знь, притворя́ться больны́м

přejít: Nemoc přešla.Боле́знь прошла́.

přenášet: Klíšťata přenášejí smrtelně nebezpečné nemoci.Кле́щи перено́сят смерте́льно опа́сные боле́зни.

případ: pojištění pro případ nemociстрахова́ние на слу́чай боле́зни

těžký: těžká nemocтяжёлая боле́знь

vážný: vážná nemocтяжёлая боле́знь

vylízat se: vylízat se z nemociвы́здороветь, попра́виться, hovor. отлежа́ться

zákeřný: zákeřná nemocкова́рная боле́знь

боле́знь: зара́зная боле́зньnakažlivá nemoc

боле́знь: боле́зни ро́стаpřen. bolesti růstu, dětské nemoci

высо́тный: высо́тная боле́зньakutní horská nemoc

затяжно́й: затяжна́я боле́зньvleklá nemoc

лучево́й: лучева́я боле́зньnemoc z ozáření

морско́й: морска́я боле́зньmořská nemoc

неизлечи́мый: неизлечи́мая боле́зньnevyléčitelná nemoc

нога́: перенести́ боле́знь на нога́хpřechodit nemoc

перенести́: перенести́ боле́знь на нога́хpřechodit nemoc

полово́й: половы́е заболева́нияpohlavní nemoci

боле́знь: по боле́зниkvůli nemoci

возбуди́тель: возбуди́тель боле́зниpůvodce nemoci

восприи́мчивый: ребёнок восприи́мчивый к зара́зным боле́знямdítě náchylné k nakažlivým nemocem

всле́дствие: отстава́ние всле́дствие боле́зниnepřítomnost pro nemoc

зарази́тельный: зарази́тельная боле́зньnakažlivá nemoc

перенести́: перенести́ боле́зньprodělat nemoc

по: по боле́зниpro nemoc