Hlavní obsah

nemoc

Podstatné jméno, rod ženský

  • заболева́ние, боле́зньlehká/těžká nemocлёгкая/тяжёлая боле́зньnevyléčitelná nemocнеизлечи́мая боле́зньinfekční nemociинфекцио́нные заболева́нияdětské nemociде́тские боле́зниpřechodit nemocперенести́ боле́знь на нога́хnemoc z povoláníпрофессиона́льные заболева́ния

Vyskytuje se v

vystát: nemoci snést не выноси́ть, не перева́ривать кого/чтоnemoci vystát

kožní: ко́жные боле́зниkožní nemoci

mořský: морска́я боле́зньmořská nemoc

nakažlivý: зара́зная боле́зньnakažlivá nemoc

ozáření: лучева́я боле́зньmed. nemoc z ozáření

respirační: респирато́рные заболева́нияmed. respirační nemoci

spavý: со́нная боле́зньmed. spavá nemoc

šílený: коро́вье бе́шенство, гу́бчатая энцефалопа́тияvet. nemoc šílených krav

ženský: же́нские боле́зниženské nemoci

absence: отсу́тствие из-за боле́зниabsence pro nemoc

dědičný: насле́дственная боле́зньdědičná nemoc

chronický: хрони́ческая боле́зньchronická nemoc

nepřítomný: Он отсу́тствует из-за боле́зни.Je nepřítomen pro nemoc.

omluvit: оправда́ть нея́вку на рабо́те боле́зньюnepřítomnost v práci omluvit nemocí

podpora: посо́бие по боле́зниpodpora v nemoci

postupovat: Боле́знь прогресси́рует.Nemoc postupuje.

předstírat: симули́ровать боле́знь, притворя́ться больны́мpředstírat nemoc

přejít: Боле́знь прошла́.Nemoc přešla.

přenášet: Кле́щи перено́сят смерте́льно опа́сные боле́зни.Klíšťata přenášejí smrtelně nebezpečné nemoci.

případ: страхова́ние на слу́чай боле́зниpojištění pro případ nemoci

těžký: тяжёлая боле́зньtěžká nemoc

vážný: тяжёлая боле́зньvážná nemoc

vylízat se: вы́здороветь, попра́виться, hovor. отлежа́тьсяvylízat se z nemoci

zákeřný: кова́рная боле́зньzákeřná nemoc

боле́знь: зара́зная боле́зньnakažlivá nemoc

высо́тный: высо́тная боле́зньakutní horská nemoc

затяжно́й: затяжна́я боле́зньvleklá nemoc

лучево́й: лучева́я боле́зньnemoc z ozáření

морско́й: морска́я боле́зньmořská nemoc

неизлечи́мый: неизлечи́мая боле́зньnevyléčitelná nemoc

нога́: перенести́ боле́знь на нога́хpřechodit nemoc

перенести́: перенести́ боле́знь на нога́хpřechodit nemoc

полово́й: половы́е заболева́нияpohlavní nemoci

возбуди́тель: возбуди́тель боле́зниpůvodce nemoci

восприи́мчивый: ребёнок восприи́мчивый к зара́зным боле́знямdítě náchylné k nakažlivým nemocem

всле́дствие: отстава́ние всле́дствие боле́зниnepřítomnost pro nemoc

зарази́тельный: зарази́тельная боле́зньnakažlivá nemoc

по: по боле́зниpro nemoc

nemoc: инфекцио́нные заболева́нияinfekční nemoci