Hlavní obsah

ženský

Přídavné jméno

  1. (týkající se ženy) же́нскийženský lékař gynekologгинеко́лог, же́нский врачženské nemociже́нские боле́зниženské pohlavíже́нский полling. ženského roduже́нского ро́да
  2. (typický pro ženu) же́нственный, же́нский

Vyskytuje se v

dobyvatel: dobyvatel ženských srdcíсердцее́д

rod: mužský/ženský/střední rodмужско́й/же́нский/сре́дний род

hádavý: hádavá ženskáсварли́вая ба́ба

klášter: mužský/ženský klášterмужско́й/же́нский монасты́рь

pohlaví: dítě mužského/ženského pohlavíребёнок мужско́го/же́нского по́ла

srdce: dobyvatel ženských srdcíже́нский сердцее́д

vnada: ženské vnadyже́нские пре́лести

моделье́р: моделье́р же́нского пла́тьяnávrhář ženského oblečení