Hlavní obsah

ženský

Přídavné jméno

  1. (týkající se ženy) же́нскийženský lékař gynekologгинеко́лог, же́нский врачženské nemociже́нские боле́зниženské pohlavíже́нский полling. ženský rodже́нский род
  2. (typický pro ženu) же́нственный, же́нский

Vyskytuje se v

dobyvatel: сердцее́д, похити́тель же́нских серде́цdobyvatel ženských srdcí

rod: мужско́й/же́нский/сре́дний родmužský/ženský/střední rod

rým: мужска́я/же́нская ри́фмаmužský/ženský rým

hádavý: сварли́вая ба́баhádavá ženská

klášter: мужско́й/же́нский монасты́рьmužský/ženský klášter

pohlaví: ребёнок мужско́го/же́нского по́лаdítě mužského/ženského pohlaví

srdce: же́нский сердцее́дdobyvatel ženských srdcí

vnada: же́нские пре́лестиženské vnady

ženská: Он про́сто ба́бник.Je samá ženská.

гадю́ка: Не же́нщина, а гадю́ка.Není to ženská, ale zmije.

моделье́р: моделье́р же́нского пла́тьяnávrhář ženského oblečení

ženský: гинеко́лог, же́нский врачženský lékař gynekolog