Hlavní obsah

rod

Vyskytuje se v

činný: действи́тельный зало́гling. rod činný

střední: сре́дний родling. střední rod

trpný: страда́тельный зало́гtrpný rod

ženský: же́нский родling. ženský rod

slovesný: действи́тельный/страда́тельный зало́г (глаго́ла)slovesný rod činný/trpný

зало́г: действи́тельный зало́гslovesný rod činný

коша́чьи: семе́йство коша́чьихrod šelem kočkovitých

rod: мужско́й/же́нский/сре́дний родmužský/ženský/střední rod