Hlavní obsah

rod

Vyskytuje se v

činný: ling. rod činnýдействи́тельный зало́г

střední: ling. střední rodсре́дний род

trpný: trpný rodстрада́тельный зало́г

ženský: ling. ženský rodже́нский род

slovesný: slovesný rod činný/trpnýдействи́тельный/страда́тельный зало́г (глаго́ла)

rod: mužský/ženský/střední rodмужско́й/же́нский/сре́дний род